Deze cursus is verlopen.

 • share
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
 • E-learning: ADEPD

  Wat biedt de PIN u?

  U leert de algemene principes van ADEPD en hoe om te gaan met de implementatie in uw eigen praktijk. Daarnaast is er aandacht voor de uitgangspunten, knelpunten en adviezen rondom het registreren volgens ADEPD. Ook worden de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het registreren besproken. Per HIS kan de invoering en de uitvoering van bepaalde onderwerpen verschillen.

  laptop E-learning
  add 1.0 punten
  euro_symbol € 0.00

  € Gratis. Inloggen aanbieder alleen met lidmaatschap NHG.

  description

  Omschrijving

  De PIN is gebaseerd op de richtlijn ADEPD, die beschrijft hoe u het best informatie in het elektronisch patiëntendossier kunt vastleggen. Deze e-learning is geaccrediteerd voor 1 uur en is gratis toegankelijk voor huisartsen, aiossen en praktijkmedewerkers, mits zij NHG-lid zijn of een NHGaccount hebben.

  Niet-leden kunnen het product aanschaffen voor € 47,-.

  De verslaglegging volgens ADEPD is belangrijk, want:

  • alle relevante patiëntengegevens zijn eenduidig en goed gestructureerd vastgelegd en snel terug te vinden;

  • verschillende zorgverleners kunnen gegevens goed uitwisselen;

  • uw HIS zal u beter ondersteunen bij consultvoering, medicatiebewaking, berekening van indicatoren, kwaliteitsrapportages et cetera.

   

  De PIN behandelt alleen de algemene principes van de verslaglegging volgens ADEPD. Dit omdat per HIS de uitvoering van verschillende onderwerpen kan variëren. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de gebruikersvereniging of HIS-leverancier.


  Voordelen op een rijtje

  De PIN biedt u en uw praktijkondersteuner vele praktische adviezen, hoe en waar u rele­vante informatie het beste in het EPD kunt vastleggen. Hierdoor kunt u uw relevante patiëntgegevens eenduidig, goed gestructureerd en snel terugvinden in uw HIS. Dit geeft u tevens een goede basis voor uitwisselbaarheid van gegevens tussen de verschillende zorgverleners. Tot slot biedt ADEPD ook hulp bij uw consulten, medicatiebewaking, berekening van indicatoren en kwaliteitsrapportages.

   

  business

  Organisatie

  business NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
  mail_outline r.mimpen@nhg.org
  place Mercatorlaan 1200 3528 BL UTRECHT

  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen en heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

  Alle cursussen van deze organisatie
  keyboard_arrow_up