Huisarts Eigenaar van de toekomst!
2 september | € 65.00
Isar Wulffaert
Isar Wulffaert
Waarnemend huisarts
Max Caffa
Max Caffa
Huisarts
Michiel Hageman
Michiel Hageman
Arts, oprichter PATIENT+
Tijs Rietjens
Tijs Rietjens
Directeur, Caresharing
Mariette Willems
Mariëtte Willems
Huisarts, Programmamedewerker OPEN eerstelijn
Laura Steenbrink
Laura Steenbrink
Implementatie Adviseur bij MedMij
Kasper Maltha
Kasper Maltha
Waarnemend huisarts
Kasper Maltha
Winston Texel
Sector Specialist & Trendwatcher Zorg
Thema's

Data-gedreven zorg

Digitale zorg

Samen beslissen en netwerkzorg

Het nieuwe waarnemerschap

Klaar voor 2 spetember 2020? OPEN Eerstelijn

Het webinar ‘Huisarts – Eigenaar van de toekomst!’ is een symposium voor en door huisartsen. Deze driedelige webinarreeks is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) voor 3 punten. Ze zijn als geheel of afzonderlijk te boeken hetgeen 1 accreditatiepunt per webinar oplevert. Het eerste webinar vindt plaats op 2 september 2020. Het webinar zal live plaatsvinden en accreditatie voor on demand terugkijken wordt nog aangevraagd.

Samen kunnen we de acute knelpunten in de zorg oplossen en ervoor zorgen dat ook de ‘Huisarts van de Toekomst’ het werk op een aangename en professionele manier kan uitvoeren. Of je nu praktijkhoudend huisarts, huisarts in dienstverband of waarnemer bent, de toekomst van ons vak gaat ons allen aan.

Mede door vergrijzing wordt de vraag naar zorg steeds groter. De patiënt, die ook consument is, vindt het in toenemende mate vanzelfsprekend om van moderne digitale communicatiemiddelen gebruik te maken en verlangt daar ook steeds meer naar.

Huisartsen moeten, voor en met de patiënt, voldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen verlenen en de poortwachtersrol te vervullen.

Door de veranderde maatschappij en zorgbehoeftes groeit de vraag naar innovatieve oplossingen en verschuift de focus van diagnose, ziekte en zorg naar gezondheid, gedrag en preventie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: 2 september € 65.00
Tijd: 18:30-22:00
Kosten: 65 euro
Accreditatie: ABC1 voor 3 punten
Kunt u niet live meekijken op een van de data? Kijk dan on demand terug en krijg alsnog uw accreditatie.
Tijdens deze bijeenkomst passeert een reeks actuele thema’s de revue:

Hoe kunnen we de waarnemer betrekken en integreren in het huidige praktijkhouderschap? Of moet de manier van praktijkvoering eerst veranderen?

Samen Beslissen in de praktijk: het klinkt zo simpel. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Hoe meer behandelingsmogelijkheden, hoe complexer.


Waardegedreven zorg (Value Based Healthcare) en de Juiste Zorg op de Juiste Plek zijn twee belangrijke trends in de Nederlandse zorg waarbij netwerkzorg een centrale rol speelt. ICT speelt een cruciale rol bij het faciliteren van netwerkzorg.


Meer grip op zorgvraagstukken. Door middel van de juiste inzet van data krijg je als zorgorganisatie meer grip op de hedendaagse zorgproblematiek.


Hoe kunnen we de waarnemer betrekken en integreren in het huidige praktijkhouderschap? Of moet de manier van praktijkvoering eerst veranderen?


Online inzage is cruciaal om het samen beslissen te ondersteunen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Bovendien is het vanaf 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden.