Pediatric Emergency Procedures (PEP) professionals acute zorg

E-learning
acute zorgacute geneeskundeacute kindergeneeskundeverpleegkundigekinderverpleegkundigeSEHrecoveryICenpc

Basiskennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom de zorg voor het kind andere (extra) eisen stelt aan de zorgverlener dan bij een volwassen patiënt. De methodische benadering bij de opvang van een kind met gezondheidsproblemen van wisselende complexiteit vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad.

1st Jan 2023
00:00 - 23:55
45
7 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 45
Includes : Cursusboek te downloaden via achtergrondinformatie.
Note :vrijgesteld van BTW

Date and Location

01 Jan 2023
00:00
23:55
Online
01 Feb 2023
00:00
23:55
Online
01 Mar 2023
00:00
23:55
Online

Professions

Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
01 Apr 2022
01 Apr 2023
7 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
01 Apr 2022
01 Apr 2023
7 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
01 Apr 2022
01 Apr 2023
7 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
01 Apr 2022
01 Apr 2023
7 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
01 Apr 2022
01 Apr 2023
7 Points
V&VN

Skills

Medische handelen 20 %
Kennis en wetenschap 50 %
Professionaliteit en kwaliteit 30 %

Goals

Verwerven van relevante kennis die nodig is om kwaliteitszorg te kunnen bieden aan kinderen met ziekte of letsel, waaronder:

Kennis van de biopsychosociale ontwikkeling van het kind
Inzicht in de impact van een ziekenhuisopname op het kind, ouders/vertegenwoordigers en gezin
Inzicht in de huidige kwaliteit van zorg voor het zieke of gewonde kind en de mogelijkheden om deze kwaliteit te verbeteren
Kennis van methoden waarmee gestructureerde zorg kan worden verleend aan kinderen in acute en niet-acute situaties
Kennis van specifieke pathologie bij kinderen
Kennis van trauma bij kinderen
Description

Kenmerken

  • De e-learning wordt voortdurend geactualiseerd door EDU-line in samenwerking met kinderartsen, intensivisten, ventilation practitioners en SEH- en Kinderverpleegkundigen.
  • De achtergrondinformatie in deze e-learning vormt het complete cursusboek Pediatric Emergency Procedures (PEP) en is te downloaden.


Doelgroep

Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor professionals in de acute zorg:

  • SEH verpleegkundigen
  • IC verpleegkundigen
  • REC verpleegkundigen
  • Bachelor Medisch Hulpverleners


Studiebelasting

De totale studiebelasting is gemiddeld 7 uur.

Het is mogelijk om de e-learning in meerdere stappen (dus met onderbrekingen) te doorlopen. Elk onderdeel in de e-learning kan worden gemarkeerd als afgerond, zodat zichtbaar is welk(e) onderde(e)l(en) nog open staat c.q. staan.


Accreditatie

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals - 7 punten

Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) - 3 punten

logos-certificering1-300x142.png


Certificaat

Indien de cursus met een positief toets resultaat wordt afgerond, ontvang je een digitaal certificaat waarop de toegekende accreditatie punten vermeld worden. Als je bent aangesloten bij een kwaliteitsregister (V&VN) en je BIG-nummer bij ons bekend is, voeren wij deze punten op in het systeem.


Kosten

Na aanschaf heb je 12 maanden toegang tot de inhoud van de e-learning.

De e-learnings zijn vrijgesteld van BTW.


Maatwerk

Een e-learning is relevant als de inhoud bruikbaar is in de beroepspraktijk.

Tijdens de ontwikkeling van deze e-learning is rekening gehouden met de verschillende rollen van de zorgprofessional en de taken en verantwoordelijkheden die bij deze rollen passen. De rollen die centraal staan zijn: zorgverlener, communicator en samenwerker.

Voor specifieke vragen ten aanzien van koppeling met de praktijk kun je contact met ons opnemen.


Digitaal platform

Na registratie heb je toegang tot je persoonlijke account. Hierin kun je je gegevens raadplegen en aanpassen, de e-learning starten of voortzetten, en je behaalde certificaten raadplegen.


Inhoud e-learning


DEEL 1 – ONTWIKKELING VAN HET KIND

Inleiding 

Fysieke, functionele en psychosociale ontwikkeling 

Kind en ziekenhuis 

DEEL 2 – OPVANG VAN HET VITAAL BEDREIGDE KIND

Voorbereidingen 

Primary Assessment (ABCDE) 

A – Airway 

B – Breathing 

C – Circulation 

D – Disability 

E – Exposure and Environment 

Re-assessment (ABCDE)

Reanimatie 

Secondary Assessment 

DEEL 3 – (ACUTE) PATHOLOGIE BIJ KINDEREN

Epidemiologie 

Pathologie

DEEL 4 – TRAUMA BIJ KINDEREN

Epidemiologie 

Traumata 

Eindtoets (PEP)


EDU-line

info@edu-line.nl
1, Poststraat, Sittard, 6135KR