Professions
Companies
count-province
743 Results
Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)

Onze selectie

course image
Free

Supplementen: van nut tot risico’s

course image
On request Hotel Theater Figi 01-07-2022

13de Nederlands Trombose Congres

E-Learning

course image
€ 18.15

Algemeen: Communiceren over geweld

Gratis

course image
Free

Nascholing Transmurale Werkafspraken BRMO

29 Jun
Jun
00:00

Hornsveld Psycholgen Praktijk

Physical course - single
Utrecht
6
In deze workshop maakt u kennis met deze nieuwe ontwikkelingen vanuit de overtuiging dat deze veranderingen stuk voor stuk verbeteringen zijn.
€ 195
Company Logo
29 Jun
Jun
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Hotel Figi, Zeist
Twee sessies naar keuze leren je over autisme en onderwijs, EMDR, een volwaardig leven en ACT.
€ 310
29 Jun
Jun
10:00

Brightblue Coaching

Physical course - series
SPGC
Wil je meer weten over gestolde rouw en trauma en ermee leren werken? Dan ben je op donderdag 23 juni en vrijdag 24 juni 2022 van harte welkom voor een tweedaagse die je theorie en praktische toepassingen brengt.
€ 360
Company Logo
29 Jun
Jun
18:15

OCA Facility bv

Webinar
Online
3
Meer inzicht te geven in de achtergrond van deze klachten en hoe patiënt en behandelaar hier beter mee om kunnen gaan.
Free
Course banner
29 Jun
Jun
18:30

EduStitch

Physical course - single
Rotterdam
4-5
Voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen en doktersassistenten.
Tijd om je hechtvaardigheden op te frissen en te perfectioneren? Volg de geaccrediteerde Basic Surgical Skills cursus (kleine chirurgische vaardigheden) van EduStitch. Deze cursus is geschikt voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, doktersassistenten en zij die hiervoor in opleiding zijn. De kosten zijn inclusief een jaar lang toegang tot onze e-learning. Tijdens de cursus oefenen we op onze hechtpads en op varkensmateriaal. Na afloop ontvang je (afhankelijk van je beroepsgroep) 4 of 5 PE-punten. LET OP: De genoemde straatnamen bij de locaties hieronder in de lijst zijn fictief: wij boeken uiterlijk een week voor aanvang defintief een locatie in de aangegeven plaats. Deze informatie, alsmede informatie over de voorbereiding, ontvang je per mail van EduStitch. Vragen? Info@edustitch.com.
Course banner Company Logo
€ 250
Company Logo
30 Jun
Jun
07:45

ALSG

Physical course - single
ALSG
6-11
Do the most for the most
Management en hulpverlening in een ziekenhuis bij grootschalige incidenten (ramp/crisis) is wezenlijk anders dan dat patiënten één voor één een beroep doen op acute zorg. Immers 100 maal 1 patiënt behandelen is echt anders dan ineens 100 patiënten tegelijk. De HMIMS-cursus zorgt ervoor dat deelnemers zich goed kunnen oriënteren op deze uitdaging.
€ 975
Company Logo
Course banner
30 Jun
Jun
09:00

Stichting Langerhans

Physical course - single
Figi
6
De ‘Basiscursus diabetes voor artsen’ is een interactieve cursus, waarin een breed spectrum aan diabetesonderwerpen aan bod komt. Deze cursus heeft als doel om een goede basis te geven voor de belangrijke onderwerpen binnen de diabeteszorg.
Course banner Company Logo
€ 195
Company Logo
30 Jun
Jun
09:00

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG

Physical course - series
UMCG
Tijdens de cursus worden handvatten aangereikt om als team (arts-verpleegkundige) een passend behandel- en zorgplan te bepalen dat afgestemd is op de voorkeuren/doelen van de oudere patiënt.
€ 465 - 975
30 Jun
Jun
09:00

Zorgscholing

Physical course - single
Naarden Energiestraat
3
Tijdens deze cursus leert u de onderliggende theorie en oefent u met diverse apparatuur zoals een doppler en volautomatische devices voor de EAI en TAI.
€ 149
30 Jun
Jun
10:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Hotel Pullman Eindhoven Cocagne
0-6
Op het online congres overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jeugdigen zal dit onderwerp vanuit verschillende praktijkgerichte perspectieven worden benaderd.
€ 295
Course banner
30 Jun
Jun
10:00

Zorgscholing

Physical course - single
Praktijklokaal - Gouda
4
De inhoud van deze bijscholing is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen. Onze e-learning en praktijk wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen.
Course banner
€ 139.5
Course banner
30 Jun
Jun
19:30

Palliaweb

Webinar
Online
Aansluiten bij wensen voor een waardig sterven is een belangrijk uitgangspunt van het Kwaliteitskader palliatieve zorg. In dit webinar wordt, onder leiding van dagvoorzitter Ruben van Coevorden (arts Supportive Care Team Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, kaderhuisarts PZ), de herziene richtlijn Palliatieve sedatie besproken. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken wat er is veranderd ten opzichte van de vorige richtlijn en hoe we de aanbevelingen kunnen toepassen in de praktijk. Bij beide data zal één of meerdere leden van de richtlijncommissie deelnemen.
Course banner Company Logo
Free
Company Logo
Course banner
01 Jul
Jul
00:00

Edu-line

E-learning
Online
7
‘Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven’ (Cicely Saunders)
Palliatieve zorg is binnen de huidige maatschappij niet meer weg te denken. Nederland ‘vergrijst’ in een hoog tempo; De komende jaren zal vooral het aandeel 65-79-jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). Een gevolg van deze sterke (en dubbele) vergrijzing is dat het aantal patiënten met ernstige, niet meer te genezen, gezondheidsproblemen evenredig zal stijgen. Aandacht voor kwaliteit van leven wordt een steeds belangrijker uitgangspunt. Een andere kijk op zorg is nodig; zorg die zich, samen met de patiënt en naasten, richt op het totale welbevinden, met aandacht voor zowel de fysieke als de psychische, sociale én spirituele aspecten. In deze Basiscursus Palliatieve Zorg voor zorgverleners leren deelnemers op welke wijze zorg geboden kan worden voor aan patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten met als doel de kwaliteit van leven te bevorderen.
Course banner Company Logo
€ 35
Company Logo
Course banner
01 Jul
Jul
00:00

Edu-line

E-learning
Online
7
Basiskennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom de zorg voor het kind andere (extra) eisen stelt aan de zorgverlener dan bij een volwassen patiënt. De methodische benadering bij de opvang van een kind met gezondheidsproblemen van wisselende complexiteit vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad.
Course banner Company Logo
€ 45
Company Logo
Course banner
01 Jul
Jul
00:00

Edu-line

E-learning
Online
7
Basiskennis is een eerste vereiste om te kunnen begrijpen waarom de zorg voor het kind andere (extra) eisen stelt aan de zorgverlener dan bij een volwassen patiënt. De methodische benadering bij de opvang van een kind met gezondheidsproblemen van wisselende complexiteit vormt, naast klinisch redeneren, de rode draad.
Course banner Company Logo
€ 45
Company Logo