This course is expired

Jeugdrecht voor zorgprofessionals

Het jeugdzorgstelsel, ouderschap en gezag, kinderbescherming en privacy
Jeugdrechtzorgprofessionalszorgprivacy

Deze vragen inzake toestemming en privacy komen aan bod, maar er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het jeugdhulpstelsel en kinderbescherming.

895
10 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 895
Includes : heerlijke lunch, literatuur en koffie/thee.
Excludes : btw

Professions

Anesthesioloog
Date unknown
10 Points
ABAN
Arts
Date unknown
10 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
10 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
10 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
10 Points
ABAN
Description

voor iedereen die met of voor jeugdigen werkt is het jeugdrecht van belang. Ook in uw werk kan het dus een belangrijke rol spelen. 


Want mag u, rekening houdend met de privacy van de jeugdige, zomaar (medische) informatie delen met de ouders of andere instanties als zij daar om vragen? En in hoeverre moet u ouders toestemming vragen voor een (medische) behandeling?


Deze vragen inzake toestemming en privacy komen aan bod, maar er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij het jeugdhulpstelsel en kinderbescherming. Op welke momenten is bijvoorbeeld welke jeugdhulp, eventueel gedwongen, mogelijk? En wat doet u als u een verdenking heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Medilex BV

info@medilex.nl
6933887
2, De Dreef, Zeist, 3706BR