This course is expired

MRMI | Medical Response To Major Incidents

rampincidentincidentenacute zorg

In de MRMI leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen.

1315
15-17 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1315

Professions

Anesthesioloog
Date unknown
17 Points
ABAN
Arts
Date unknown
17 Points
ABAN
Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
17 Points
ABAN
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
17 Points
ABAN
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
17 Points
ABAN
Description

In de MRMI leer je orde scheppen in de chaos op het rampterrein en in het ziekenhuis tijdens grootschalige incidenten zoals terroristische aanslagen en vliegtuigrampen.


Doelgroep:

Betrokkenen bij de prehospitale en hospitale respons tijdens een incident of ramp.Ambulance medewerkers, meldkamer medewerkers, brandweer, politie, (SEH/IC) verpleegkundigen, anesthesiologen, SEH-artsen, chirurgen, MMT-artsen, intensivisten, crisis-coördinatoren of andere betrokkenen bij de acute zorg.

ALSG

ALSG ontwikkelt en verzorgt hoogwaardig onderwijs voor zorgprofessionals in acute geneeskunde en rampenhulpverlening. Samen met een netwerk van specialistische zorgpartners werken we continu aan betere hulpverlening.
info@alsg.nl
0135800211
171, Spoorlaan, Tilburg, 5038CB