Seksuele ontwikkeling bij jeugdigen en werken met het Vlaggensysteem

seksualiteitseksuele ontwikkelingVlaggensysteemjeugdigenseksueel overschrijdend gedrag

Er wordt in deze cursus ingegaan op de basishouding met betrekking tot seksualiteit; hoe zorg je er voor dat jongeren zich veilig voelen om te praten over seksualiteit, hoe ga je in gesprek over seksualiteit en hoe win je vertrouwen?

29th Sep 2022
09:30 - 16:45
195
6-18 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 195

Date and Location

29 Sep 2022
09:30
16:45
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam Prins Bernhardplein, 200

Professions

Orthopedagoog-generalist
Date unknown
18 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
18 Points
NIPK&J/NVO
Vertrouwensarts
Date unknown
6 Points
VVAK
Description

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met jongeren baart opvoeders en professionals zorgen.


In deze cursus wordt seksueel gedrag van jongeren geduid door middel van het Vlaggensysteem. Wanneer gaat het om grensoverschrijdend gedrag en wanneer is het ‘gezond’ experimenteergedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van jongeren gekoppeld aan zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen (van groen, normaal gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Het Vlaggensysteem bestaat verder uit een normatieve lijst waarin de seksuele gedragingen van jongeren in verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd. De criteria en de normatieve lijst helpen om het gedrag van jongeren te interpreteren en erop te reageren.


Verschillende middelen om in gesprek te gaan over seksualiteit met kinderen en jongeren (vanaf de leeftijd van 12 jaar) worden besproken en er is veel tijd om gesprekstechnieken te oefenen, waarbij er aandacht is voor gevoeligheden, valkuilen en dilemma’s in de gesprekken. Er aandacht voor (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboys/seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe kun je op een goede manier doorvragen, wat doe je als jongeren niet verder willen praten en wat kun je doen met de informatie die je krijgt?


De deelnemers bestuderen van te voren de opgegeven literatuur. De cursus is interactief en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er wordt casuïstiek besproken (eventueel uit de eigen praktijk) en er wordt middels rollenspellen geoefend. Er moet rekening worden gehouden met 6 uur literatuur bestuderen.


King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE