Zorgvraagtypering

zorgvraagtyperingzorgtyperingzorgvraag

In dit leertraject gaat de deelnemer aan de slag met het bepalen van de zorgvraagtypering volgens het nieuwe Zorgprestatiemodel. Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel het standaard bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. In dit leertraject wordt de theorie van de zorgvraagtypering behandeld. Voor de ggz (incl. verslavingszorg) is er naast de theorie casuïstiek en toetsing beschikbaar. Voor de forensische zorg zijn casuïstiek en toetsing nog in ontwikkeling. Deze worden toegevoegd zodra eind december het Handboek Zorgvraagtypering Forensische Zorg definitief is.

Free
1-2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
2 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
2 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
2 Points
Registerpl
GGZ-agogen
2 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
2 Points
Registerpl, SKJ
Description

Hoofdleerdoel ggz-context:

  • Weten hoe cliënten te typeren volgens de voorgeschreven zorgvraagstyperingsmethodiek.

Subleerdoelen ggz-context:

  • Weten wat de rol van zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel is.
  • Weet je welke stappen genomen dienen te worden om tot een zorgvraagtype te komen:
  • Invullen HoNOS+-vragenlijst;
  • Kiezen van een hoofdgroep;
  • Kiezen van een zorgvraagtype;
  • Weet je hoe de scores en het kleurenschema te interpreteren en gebruiken. 


GGZ Ecademy

accreditatie@ggzecademy.nl
0634105290
14, Keltenstraat, Tilburg, 5037KD