This course is expired

Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde| Webinar

levenseinde zorglevenseindeCultuursensitieve zorg

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners te maken met patiënten en hun familie, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Zij maken kennis met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en de rol van familie anders zijn dan zorgprofessionals gewend zijn. In deze interactieve webinar staat de vraag centraal hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met patiënten en hun naasten kunnen communiceren.

99
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 99
Excludes : BTW

Professions

Arts voor verstandelijk gehandicapten
2 Points
ABC1
Huisarts
2 Points
ABC1
Physician Assistant
2 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Ouderenzorg (POH-ouderen)
2 Points
V&VN
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH)
2 Points
V&VN

Speakers

Dr. Cor Hoffer

Cultureel antropoloog en socioloog
Description

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners te maken met patiënten en hun familie, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf.

Zij maken kennis met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en de rol van familie anders zijn dan zorgprofessionals gewend zijn.

 

In deze interactieve webinar staat de vraag centraal hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met patiënten en hun naasten kunnen communiceren.

 

Er wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • eigen ervaringen van de deelnemers
  • cultureel bepaalde ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag
  • opvattingen over het levenseinde in verschillende levensbeschouwingen
  • de rol van geestelijk verzorgers
  • het Culturele Interview (een methodiek om cultuursensitief te communiceren met patiënten en mantelzorgers)


Leids Congres Bureau B.V.

info@leidscongresbureau.nl
0715148203
144, Lammenschansweg, D, Leiden, 2321JX