Diagnostiek bij urineweginfecties

UrineweginfectiesAntibioticadiagnostiekbacterieurineonderzoekurinetesturinestickenBacteriurie

Deze cursus gaat over wat een urineweginfectie is en welke stappen je doorloopt om de diagnose te stellen: anamnese, urineonderzoek en lichamelijk onderzoek. Je leert hoe een urineweginfectie ontstaat en wat het verschil is met asymptomatische bacteriurie.

Free
2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 8,95 (incl. BTW).

Professions

Ambulancechauffeur
2 Points
Register Z
Dermatologie-assistent
2 Points
Register Z
Doktersassistent
2 Points
CADD
Endoscopie-assistent
2 Points
Register Z
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
2 Points
NVvPO

Skills

Medische handelen 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 60 %

Goals

Na afronding van de e-learning:

weet je wat een urineweginfectie is
weet je wat asymptomatische bacteriurie is
weet je waarom het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek belangrijk is
weet je wanneer je wel of juist geen urineonderzoek moet inzetten
weet je dat het stellen van de diagnose urineweginfectie begint met een passend klachtenpatroon
weet je welke klachten passen bij een urineweginfectie
weet je welke stappen je doorloopt bij het stellen van de diagnose urineweginfectie
weet je welke aandachtspunten er in het stappenplan zijn bij het stellen van de diagnose urineweginfectie bij mensen met typische urineweginfectie-klachten
weet je welke aandachtspunten er in het stappenplan zijn bij het stellen van de diagnose urineweginfectie bij mensen met een katheter
weet je welke aandachtspunten er in het stappenplan zijn bij het stellen van de diagnose urineweginfectie bij mensen met vaginale, buik- of plasklachten die niet duidelijk wijzen op urineweginfectie
weet je welke aandachtspunten er in het stappenplan zijn bij het stellen van de diagnose urineweginfectie bij kwetsbare ouderen met algemene klachten (verwardheid, malaise)
kun je klachten herkennen die passen bij een urineweginfectie
kun je klachten herkennen die minder passen bij een urineweginfectie
kun je zelfstandig bepalen wanneer urineonderzoek wel of niet zinvol is
Description

In deze cursus leer je wanneer er sprake is van een urineweginfectie en wat het verschil is tussen een urineweginfectie en asymptomatische bacteriurie. Je leert hoe een urineweginfectie ontstaat en waarom het stellen van de juiste indicatie voor urineonderzoek zo belangrijk is. Bij het stellen van de diagnose van een urineweginfectie volg je een stappenplan. Deze cursus gaat over de stappen die je doorloopt en de aandachtspunten daarbij. De eerste stap is de anamnese. Je leert welke klachten kunnen wijzen op een urineweginfectie en wat redenen zijn voor een volgende stap: urineonderzoek. Ook besteedt de cursus aandacht aan wanneer je patiënten voor aanvullend lichamelijk onderzoek naar de huisarts verwijst. De cursus besteedt extra aandacht aan kwetsbare ouderen en mensen met een katheter. Tenslotte komt het voorschrijven van antibiotica nog kort aan bod. 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV