Nieuwe geneesmiddelen bij migraine

migrainebijwerkingencontra-indicatiesinteractiesgebruiksvoorschriften

Deze nascholing voor apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants bespreekt alle belangrijke kenmerken van CGRP-remmers en lasmiditan bij de behandeling van migraine.

Free
1 Points
E-learning
E-learning

Prices

Free
Note :De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 8,95 (incl. BTW).

Professions

Ambulancechauffeur
1 Points
Register Z
Apotheker
1 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
1 Points
OA
Arts voor verstandelijk gehandicapten
1 Points
ABC1
Dermatologie-assistent
1 Points
Register Z

Skills

Medische handelen 60 %
Kennis en wetenschap 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na deze e-learningcursus kun je:

het werkingsmechanisme en effect van CGRP-remmers en lasmiditan uitleggen
de belangrijkste bijwerkingen van CGRP-remmers en lasmiditan herkennen
de belangrijkste contra-indicaties en interacties van CGRP-remmers en lasmiditan noemen
de belangrijkste gebruiksaspecten van CGRP-remmers en lasmiditan beschrijven
de kosten en vergoedingsvoorwaarden van CGRP-remmers en lasmiditan benoemen
Description

Deze e-learningcursus gaat over CGRP-remmers en lasmiditan bij de behandeling van migraine. De cursus gaat uitgebreid in op de effectiviteit, bijwerkingen, contra-indicaties en interacties, gebruiksvoorschriften en kosten en vergoedingsvoorwaarden van CGRP-remmers en lasmiditan. Om de cursus te kunnen volgen heb je basiskennis over migraine en CGRP-remmers en lasmiditan nodig. Die toetsen we in het eerste hoofdstuk met behulp van enkele korte vragen. 

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV