Medicinaal gebruik van cannabis

CBD-oliecannabisplant

Medicinale cannabis is veel in het nieuws. Patiënten hebben vragen over de toepassing en effecten en/of schaffen zelf vrij verkrijgbare producten aan, zoals CBD-olie. Hoe ga je hier als voorschrijver of apotheker mee om?

9.95
2 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 9.95
Note :De cursusinhoud is gratis. Wil je de eindtoets maken en accreditatiepunten krijgen? Dan bestel je in de cursus je toegang tot de eindtoets. Deze kost € 9,95 incl. BTW.

Professions

Anesthesioloog
2 Points
NVA
Apotheker
2 Points
OA
Apotheker - Openbare Farmacie
2 Points
OA
Neuroloog
2 Points
NVN
Physician Assistant
2 Points
NAPA, NVA, NVN

Skills

Medische handelen 40 %
Kennis en wetenschap 40 %
Professionaliteit en kwaliteit 20 %

Goals

Na afronding van deze cursus kun je:

de kenmerken van de cannabisplant benoemen
de effecten van cannabis in het lichaam benoemen
de farmacokinetiek van medicinale cannabis beschrijven
de verschillen uitleggen tussen recreatief gebruikte cannabis, medicinale cannabis, CBD-olie en wiet-olie
de Nederlandse wet- en regelgeving rondom regulering van medicinale cannabis overzien
inschatten welke patiënten wel en niet in aanmerking komen voor gebruik van medicinale cannabis
een afweging maken tussen de verschillende variëteiten en toedieningsvormen van medicinale cannabis
patiënten met medicinale cannabis op de juiste manier begeleiden en informeren over bijwerkingen, dosering, interacties en contra-indicaties
Description

Medicinale cannabis is veel in het nieuws, ook internationaal. Veel patiënten hebben vragen over de toepassing en effecten en/of schaffen zelf vrij verkrijgbare producten aan, zoals CBD-olie. Cannabis is geen 'standaard' geneesmiddel, en dat maakt het voor artsen lastig om patiënten de juiste informatie te verstrekken. Vanuit wetenschappelijke studies is wel kennis beschikbaar, maar publicaties zijn verspreid over vele onderwerpen waardoor het moeilijk is een patroon te zien.

De cursus gaat in op de kenmerken van medicinale cannabis en de toepassing hiervan in de medische beroepspraktijk. Recreatief gebruik van cannabis komt in deze cursus niet aan bod.

Instituut Verantwoord Medicijngebruik

info@ivm.nl
0888800400
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV