This course is expired

Moreel beraad en morele oordeelsvorming in de medische praktijk voor VS en PA

Moreel leren als essentieel onderdeel van professionaliteit
besluitvormingmoreel oordeelmorele dilemma’sPhysician assistantsverpleegkundig specialistenmoreel beraadpalliatieve zorgpalliatieve levensfaseethiekberoepsethiekprofessioneelzorgprofessionalsberoepscode

Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn inhoudelijk grotendeels werkzaam binnen het medisch domein. Zij worden, net als artsen, in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met ethische vraagstukken gerelateerd aan directe patiëntenzorg, samenwerking en maatschappelijke gezondheidsthema's. Wetgeving, richtlijnen, beroepscode en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een verantwoord besluit waar ik mee verder kan? Deze nascholing biedt een praktisch instrument om lastige beslissingen uit de praktijk zorgvuldig te nemen en te kunnen verantwoorden – zelfstandig of samen met collega’s. Aanmelding via P.vanhengel@GI-nederland.com of info@GI-nederland.com.

250
6 Points
Fysieke bijeenkomst
Physical course - single

Prices

Regular € 250
Includes : lunch en werkboek

Professions

Physician Assistant
01 Jul 2022
30 Jun 2023
6 Points
NAPA
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
01 Jul 2022
30 Jun 2023
6 Points
VSR
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
01 Jul 2022
30 Jun 2023
6 Points
VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
01 Jul 2022
30 Jun 2023
6 Points
VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
01 Jul 2022
30 Jun 2023
6 Points
VSR

Skills

Samenwerken 40 %
Maatschappelijk handelen en preventie 20 %
Professionaliteit en kwaliteit 40 %

Speakers

Peter van Hengel

longarts
Peter van Hengel werkt als longarts in Almere. Daarnaast werkt hij bij Governance & Integrity, een bedrijf dat oa zorgorganisaties adviseert op het gebied van integriteit. Peter geeft trainingen morele oordeelsvorming, begeleid morele beraden en doet mee aan morele analyses in de zorg.

Goals

Praktische handvatten opdoen voor lastige morele kwesties in de praktijk van alledag

Een systematiek leren toepassen hoe op een zorgvuldige wijze een moreel juist oordeel gevormd kan worden
Opfrissen kennis biomedische ethische principes
Kennis en achtergrond bij het begrip moral injury
De ervaring en het inzicht om deel te nemen aan een moreel beraad
Kennis over de maatstaven waarmee bepaald kan worden of een handeling moreel juist is.

Program

Description

Context- Physician assistants en verpleegkundig specialisten zijn inhoudelijk grotendeels werkzaam binnen het medisch domein. Zij worden, net als artsen, in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met ethische vraagstukken gerelateerd aan directe patiëntenzorg. Wetgeving, richtlijnen, codes en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een besluit waar ik mee verder kan? Het Moreel beraad en Morele Oordeelsvorming zijn instrumenten om tot een werkbare en te verantwoorden beslissing te komen. Deze nascholing biedt morele kennis en kunde om lastige beslissingen uit de eigen praktijk zorgvuldig te nemen en deze te kunnen verantwoorden – zelfstandig of samen met collega’s. Het draagt bij aan verdieping van je plaats als professional in de zorg.


Werkwijze- In een dag wordt je op een interactieve wijze meegenomen in het nadenken over de morele dimensies van het werk. De biomedische principes komen ruim aan bod en je leert een praktische systematiek die dagelijks toepasbaar is. Centraal staan de vraagstukken uit uw eigen praktijk. 


Aanmelding- info@GI-Nederland.com of P.vanhengel@GI-nederland.com

Spring-TIME in samenwerking met Governance & Integrity

p.vanhengel@gi-nederland.com
0629623792
22, iepenlaan, Bussum, 1406PW