This course is expired

Online scholing- Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder

obesitasobeseovergewichtzwaar overgewichtobees

Net als iedere andere ziekte moet obesitas eerst goed worden geanalyseerd op onderliggende oorzaken.

89
2 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Regular € 89

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
2 Points
V&VN
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
2 Points
NVvPO, LV POH-GGZ, LV POH-GGZ
Doktersassistent
Date unknown
2 Points
CADD
Physician Assistant
Date unknown
2 Points
ABC1
Huisarts
Date unknown
2 Points
ABC1
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
2 Points
NVvPO, LV POH-GGZ, LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
2 Points
NVvPO, LV POH-GGZ, LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
2 Points
LV POH-GGZ, NVvPO, NVvPO
Verpleegkundige
Date unknown
2 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
2 Points
V&VN
Specialist ouderengeneeskunde
Date unknown
2 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date unknown
2 Points
ABC1
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
2 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
2 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
2 Points
V&VN
Verloskundigen
Date unknown
2 Points
KNOV
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
2 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
2 Points
V&VN

Goals

U neemt kennis van de laatste ontwikkelingen op gebied obesitas.
U krijgt tools aangereikt om adequate diadiagnostiek te verrichten.
U kunt met doelgerichte informatie besluiten wel of niet door te verwijzen.
Description

U weet natuurlijk dat obesitas samenhangt met chronische aandoeningen en gepaard gaat met relatief hoge kosten voor de gezondheidszorg en verlies aan productiviteit. Maar wist u ook dat de prevalentie van volwassenen met obesitas in 20 jaar tijd verdubbeld is naar 14% in Nederland en zelfs naar 30% is gestegen in de VS?


Obesitas kan het gevolg zijn van meerdere oorzaken. Het is belangrijk om niet te snel te concluderen dat patiënten verkeerd eten en te weinig bewegen wanneer zij zich met ernstig overgewicht op het spreekuur melden. Net als iedere andere ziekte moet obesitas eerst goed worden geanalyseerd op onderliggende oorzaken. Pas dan kan een behandelplan worden opgesteld dat goede kans van slagen heeft.


Let op! Deze online scholing is wel toegankelijk voor diëtisten maar is niet geaccrediteerd door de ADAP. Voor deelnemende diëtisten zullen wij een certificaat uitgeven.

Leerpunt KOEL

secretariaat@leerpuntkoel.nl
0786193068
34, IJsselmeer, Zwijndrecht, 3332EX