MIO Baringspijn

baringbevallingbevallingenbarenbaringspijnpijnbestrijding

DOKh biedt u de praktische training in gesprek over de Baring(spijn). Tijdens de training wordt de theorie van gezamenlijke besluitvorming interactief met u besproken, wordt gekeken naar de beschikbare evidence aangaande management van baringspijn en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice. Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.

28 okt. 2024
09:00 - 13:00
245
6 Points
Online
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 245
Note :Indien u kiest voor eenmalige afschrijving van uw cursusgeld, ontvangt u een korting van € 5,00
Discounts
€ 25
Members Only
Abonnementskorting

Date and Location

28 okt. 2024
09:00
13:00
Online

Professions

Verloskundigen
10 Jan 2022
09 Jan 2025
6 Points
KNOV

Skills

Medische handelen 50 %
Communicatie 50 %

Speakers

Dr. Linda Martin

Onderzoeker en docent
Communicatie trainer; onderzoeker Midwifery Science VUmc / docent aan de Verloskunde Academie Amsterdam onder meer over het onderwerp “in gesprek gaan over de baring en baringspijn”

Program

14-11-2022

Description

Baren is van alle tijden evenals de baringspijn die daarbij door vele vrouwen wordt ervaren, hoewel er ook vrouwen zijn die (ten dele) geen pijn voelen tijdens de baring. Tegenwoordig beïnvloeden, naast eventuele eigen ervaring en verhalen uit de omgeving, ook (sociale) media, films en documentaires het beeld dat zwangeren en hun partners hebben van baren inclusief de ‘maakbaarheid’ van de baringservaring. Het gesprek tussen de verloskundig zorgverlener en de zwangere (en haar partner) ter voorbereiding op de baring wordt hierdoor beïnvloed.

Luisterend naar baringsverhalen valt op dat deze veelal met name gericht zijn op interventies t.a.v. de sensorische prikkel: de fysieke dimensie van pijn. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat de perceptie van baringspijn naast de fysieke dimensie afhangt van psychische, sociale en culturele dan wel levensbeschouwelijke factoren en dus niet alleen van de sensorische prikkels. In gesprek gaan over de baring verondersteld dan ook een gesprek over deze diverse dimensies met de zwangere en voor haar relevante anderen. Het toepassen van wetenschappelijke inzichten op een wijze die aansluit bij de cliënte kan extra oefening vragen.

DOKh biedt u de praktische training in gesprek over de Baring(spijn). Voorafgaand aan de MIO bestudeert u de theorie betreffende baringspijn en pijnbeleving, de beschikbare evidence over management van baringspijn en gezamenlijke besluitvorming. Tijdens de MIO training verdiepen we kennis en inzicht aan de hand van intervisie en krijgt u de gelegenheid om een gesprek te oefenen met een actrice. Na het oefenen formuleert u uw voornemens voor het optimaliseren van gesprekken over de baring(spijn) in uw dagelijkse praktijk.

Tijdens het oefenen worden intervisie over eigen handelen, ervaringen en het oefenen met gespreksvaardigheden afgewisseld. Beide staan onder begeleiding van een zeer ervaren docent en actrice.


In de intervisie en rollenspelen gaan we onder andere in op:

  • Omgaan met evidence betreffende pijnmanagement tijdens de baring; evidence based practice
  • Uitleggen aan de cliënt welk onderwerp er precies besproken gaat worden en met welk doel (choice talk);
  • Informatie uitwisselen in plaats van voornamelijk ‘zenden’ (option talk)
  • Schakelen tussen de rol van expert en coach, en dit zo nodig aan de cliënt uitleggen (markeren);
  • Exploreren van wat de cliënt weet (‘feiten’), wat er in de cliënt omgaat (gevoelens en emoties) en wat de cliënt wil (intenties), gedurende het gehele consult;
  • Stilstaan bij eigen normen en waarden, en de mogelijke invloed daarvan op het besluitvormingsproces van de cliënte.


Online training:

Belangrijk bij deze online training is dat je vooraf goed de voorbereiding doorneemt.

Vanwege het interactieve karakter van de training wordt de groep beperkt tot 10 deelnemers.

Kort voor de training ontvang je van ons een link naar de videobijeenkomst via Zoom.

Bij online trainingen vragen wij u de camera aan te zetten. Alleen dan kunnen wij de scholing voor u accrediteren.


Stichting DOKh

secretariaat@dokh.nl
0725279100
6, Robijnstraat, Alkmaar, 1812RB