Professions
Companies
count-province
260 Results
Verloskundigen

De startende verloskundige

course image
€ 149 Leerpunt KOEL 24-04-2024

Counseling PNS bij laaggeletterdheid en taalbarrière

Populair

course image
€ 420 BCN Arena Amsterdam 22-05-2024

Psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen: herkenning en omgang

course image
Free Cursus-en vergadercentrum Domstad 24-04-2024

Bijscholing LVAK Themadagen

Suggesties

course image
Free Online 16-04-2024

Niet geschreven is niet gedaan?

De klinisch verloskundige

course image
€ 175 MEET071 03-10-2024

Acute verloskunde: Reanimatie van zwangeren en pasgeborenen

Geselecteerd voor de verloskundige

course image
€ 675 Medsim 18-06-2024

SAVE’r training

course image
€ 370 Bilthoven 18-04-2024

Echosimulatie basis gynaecologie

course image
Free

Echo IUD – Wat zie ik nu?

course image
€ 170 Online 16-05-2024

MIO KNOV: ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’

course image
€ 550 'De Aap van Bilderdijk' 21-04-2024

Mindfulness Based Stress Reductie

Uitgelicht

course image
Free

On demand ABR Late night - infectiepreventie in je praktijk

course image
€ 395 NH Hotel 16-05-2024

Perinataal verlies

course image
€ 167 Online 25-04-2024

MIO Macrosomie

Onze selectie

course image
€ 219 Bar Beton 14-06-2024

Verkenning van Innovaties in Verloskunde en Gynaecologie

E-Learning

course image
€ 30

Over- en onderproductie

15 Apr
Apr
08:30

AED/BHV Professionals

Physical course - single
Amsterdam ASC de Volewijckers
8
De cursus Bedrijfshulpverlener is een door de werkgever aangewezen opleiding. Het doel van de cursus is bedrijfsmedewerkers te leren effectief op te treden bij ongevallen en/of calamiteiten.
€ 224.5
15 Apr
Apr
09:00

Stichting DOKh

Webinar
Online
5
Grote baby's, grote zorgen?
MIO Macrosomie, zorgen grote baby's voor grote zorgen? Deze MIO wordt georganiseerd zodat verloskundigen in begeleide intervisie samen kunnen komen tot antwoorden op vragen waar zij in de begeleiding tegenaan lopen, of om te verkennen hoe zij het beleid in hun regio kunnen optimaliseren in samenwerking met hun ketenpartners.
€ 245
Company Logo
Course banner
15 Apr
Apr
09:00
€ 245

Stichting DOKh

Webinar
Online
4.5
Zwangerschap en geboorte zijn van alle tijden, evenals de rouw- en verlieservaringen die daarbij kunnen ontstaan. Wat als verlies wordt gezien en waarover en hoe gerouwd wordt, verschilt van mens tot mens. Hierbij spelen naasten een rol en tegenwoordig ook de (sociale) media, films en documentaires waarin de ‘maakbaarheid’ van het leven op diverse wijzen naar voren komt. Rondom de zwangerschap kunnen ro