This course is expired

Gesprekstechnieken bij beeldbellen (online)

beeldbellengesprekstechniekengedragpatiënt

Deze nascholing via Zoom biedt u de mogelijkheid om in een kleine groep huisartsen met een trainer en patiënt-acteur te experimenteren met casuïstiek uit uw eigen praktijk.

Free
3 Points
Online
Webinar
Webinar

Prices

Free

Professions

Apothekersassistent
3 Points
KABIZ
Contactlens specialist
3 Points
KABIZ
Doktersassistent
3 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
3 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
3 Points
KABIZ
Description

Als huisarts heeft u onder andere te maken met angstige patiënten, patiënten die moeilijk te peilen zijn of bezorgde ouders die allemaal niet langs kunnen komen. Hoe vang je dan de emotie op? Of bijvoorbeeld de doelgroep 70+. Hoe staat u deze patiënt online te woord over moeilijke kwesties zoals “wilt u gereanimeerd worden” en “wilt u wel naar de ic?” En dan vooral: hoe doet u dat met video/telefoon?


Leerdoel


U wisselt eigen behoeften uit op het gebied van digitale patiëntconsulten

U experimenteert het stimuleren van patiënten om gewenst gedrag te vertonen

U leert gesprekstechnieken toe te passen die helpen bij het opvangen van emoties van patiënte

Deze nascholing via Zoom biedt u de mogelijkheid om in een kleine groep huisartsen met een trainer en patiënt-acteur te experimenteren met casuïstiek uit uw eigen praktijk.


Met welke gesprekstechnieken kunt u de patiënt opvangen en stimuleren het gewenste gedrag te gaan vertonen? Hoe zouden anderen het aanpakken? We proberen verschillende aanpakken uit op de acteur, waardoor het effect van de aanpak zichtbaar wordt.


Voorafgaand aan de nascholing ontvangen wij graag een casus uit eigen ervaring. U zult ook enige tips en tricks ontvangen voor een veilige en prettige nascholing in Zoom.


In deze nascholing worden de lastige situaties geïnventariseerd en van elke deelnemer wordt tenminste één situatie behandeld in de vorm van rollenspellen met aanvullende theorie en uitwisseling. We sluiten af met een samenvatting en evaluatie.

Huisartsen Eemland

info@huisartseneemland.nl
60, Nijverheidsweg Noord, -66, Amersfoort, 3512PM