This course is expired

Opleiding Imaginatie en symbolen bij trauma en gehechtheidsproblematiek

imaginatiesymbolenKIPBtraumagehechtheidsproblematieksymbooldrama

In deze opleiding leer je hoe en wanneer je je symboliseringsprocessen op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling.

22nd Sep 2021
09:30 - 16:30
2325
40-96 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 2325

Date and Location

22 Sep 2021
09:30
09 Mar 2022
16:30
Utrecht
Utrecht
Oudenoord, 6

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Arts beleid en advies KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts medische milieukunde KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts tuberculosebestrijding KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Forensisch arts KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Jeugdarts KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Donorarts KNMG
Date unknown
96 Points
ABSG
Physician Assistant
Date unknown
40 Points
NVvP-psych
Orthopedagoog-generalist
Date unknown
48 Points
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
48 Points
NIPK&J/NVO
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date unknown
48 Points
Reg Vakth
Psychiater
Date unknown
40 Points
NVvP-psych
Verpleegkundige
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Arts bedrijfsgeneeskunde
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
Date unknown
96 Points
ABSG
Arts verzekeringsgeneeskunde
Date unknown
96 Points
ABSG
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN
Psychotherapeut
Date unknown
48 Points
NVP
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
14 Oct 2020
13 Apr 2022
48 Points
V&VN

Skills

Medische handelen 100 %
Description

Kinderen en volwassenen kunnen moeite hebben om ervaringen of emoties onder woorden te brengen, bijvoorbeeld als er sprake is van preverbaal trauma, een taalbarrière of veel zelfkritiek. Werken met beelden en symbolen is dan effectief. In deze opleiding leer je hoe en wanneer je je symboliseringsprocessen op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling. Zelfervaringsoefeningen verrijken het leerproces aanzienlijk en maken je een veelzijdiger behandelaar of begeleider.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS