This course is expired

Vervolgopleiding Schematherapie

Schematherapievervolgcursusvervolgopleiding

De vervolgopleiding schematherapie is voor degenen die al een basisopleiding schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. De nadruk van deze opleiding ligt op verdere verdieping van de modusmodellen voor cluster B en C persoonlijkheidsstoornissen. De uitdagende cliën

16th Sep 2021
10:00 - 17:30
1010
24-50 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1010
Includes : Het boek: ‘Arntz, A. & Jacob, G. (2012). Schematherapie: een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds’ en toegang tot de digitale leeromgeving.

Date and Location

16 Sep 2021
10:00
03 Nov 2021
17:30
CCD Arnhem
Arnhem
Oude Oeverstraat, 120

Professions

Physician Assistant
Date unknown
24 Points
NVvP-psych
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date unknown
34 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date unknown
34 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date unknown
34 Points
FGzPt
Gedragstherapeut
Date unknown
25 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
25 Points
VGCt
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date unknown
37.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date unknown
37.5 Points
NIP
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date unknown
50 Points
Reg Vakth
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date unknown
37.5 Points
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date unknown
37.5 Points
NIP
Psycholoog NIP
Date unknown
37.5 Points
NIP
Schematherapeut
Date unknown
25 Points
VSt
Psychiater
Date unknown
24 Points
NVvP-psych
Psychotherapeut
Date unknown
FGzPt - 34 Points, NVP - 24 Points - null Points, NVP - 24 Points
Description

Deze vervolgopleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat er specifiek aandacht is voor eigen modi, schema’s en thema’s van de therapeut die van invloed kunnen zijn op de rol als therapeut en die actief worden tijdens spannende therapiemomenten. Immers, als tijdens de therapie voldaan wordt aan de emotionele basisbehoeften van de therapeut zal dit in het voordeel zijn van de behandeling van de cliënt.


Er wordt dieper ingegaan op de toepassing van de cognitieve, experiëntiële, gedragsmatige en interpersoonlijke technieken bij alle persoonlijkheidsstoornissen. Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt. De docenten brengen ook de nodige casuïstiek in en maken de deelnemers deelgenoot van hun eigen moeilijke therapiemomenten om te komen tot groei en inzicht.


De docenten zijn allen scientist-practitioners die voortdurend de link leggen met recente wetenschappelijke inzichten welke direct verwerkt worden in het lesmateriaal. In deze opleiding ligt het accent op individuele behandelingen.

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ