This course is expired

Cognitief gedragstherapeutisch werker

cognitief gedragstherapeutisch werkerCGWgedragstherapiecognitieve therapieangststoornissenstemmingsstoornissenimpulscontrole problematiek

Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek.

10th Sep 2021
00:00 - 02:00
2255
48-200 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 2255

Date and Location

10 Sep 2021
00:00
17 Dec 2021
02:00
Eindhoven
Eindhoven
Vitruviusweg, 2

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date unknown
48 Points
V&VN
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
200 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
200 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
200 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
200 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
200 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date unknown
200 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date unknown
200 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date unknown
200 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date unknown
200 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date unknown
200 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date unknown
200 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date unknown
200 Points
Registerpl
Gedragstherapeut
Date unknown
48 Points
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date unknown
48 Points
VGCt
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date unknown
75 Points
Reg Vakth
Verpleegkundige
Date unknown
48 Points
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
48 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
48 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date unknown
48 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date unknown
48 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date unknown
48 Points
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date unknown
48 Points
VSR, V&VN, V&VN
Description

Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Deze post-HBO module bestaat uit een basisdeel, 24 uur (theoretisch en praktisch) en een verdiepingsdeel, ook 24 uur. Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek. Er wordt stapsgewijs gewerkt met plenaire theoretische inleidingen, besprekingen van praktijksituaties, rollenspelen en huiswerkopdrachten.

RINO Zuid

nascholing@rinozuid.nl
0858902200
2, Vitruviusweg, Eindhoven, 5624AD