Professions
Companies
65 Results
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
03 Feb
Feb
09:00

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
20-40
In deze basiscursus leer je wat mentaliseren is, hoe het zich ontwikkelt en hoe er problemen mee kunnen ontstaan.
€ 1075
03 Feb
Feb
13:30

FORTIOR

Physical course - single
Online
Ons hart blijkt een veel grotere rol te spelen in onze emoties, ons denken en functioneren dan tot op heden ooit voor mogelijk werd gehouden. Er blijkt een nauwe samenwerking te bestaan tussen ons zenuwstelsel, ons hart en onze hersenen. In feite gaat er meer informatie van het hart naar het brein dan omgekeerd. Het hart communiceert met het brein en de rest van het lichaam via ons zenuwstelsel en hormonale stelsel. Maar het hart is door de spieractiviteit ook verreweg de sterkste bron van bio-elektriciteit en elektromagnetische activiteit in ons lichaam. Ons hart heeft als dirigent van allerlei lichaamsprocessen dan ook een diepgaand effect op ons emotionele welbevinden, op ons denken maar ook op de meeste organen in ons lichaam.
€ 145
08 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
11-29
Positieve psychologie heeft de laatste 15 jaar enorm aan terrein gewonnen. Waar traditionele psychologie zich vooral bezighoudt met tekortkomingen en het verminderen van pathologie, richt positieve psychologie zich juist op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden.
€ 495
09 Feb
Feb
09:30

De Kontekst Gooise Meren

Physical course - single
Hilversum
1.5-6
In deze trainingsdag staat de reis door het innerlijk landschap van de cliënt centraal.
€ 205
09 Feb
Feb
10:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Hotel Pullman Eindhoven Cocagne
Professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders voeden en inspireren. Dát is het doel van de 2022-editie van het jaarlijkse VROEG-congres.
€ 295
09 Feb
Feb
13:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Bilthoven
8.5-76
In deze cursus leer je hoe je MBCT inzet als therapeutische techniek in een medische setting.
€ 860
10 Feb
Feb
10:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Hotel Pullman Eindhoven Cocagne
0-5
Angst is gezond. Het is tenslotte wat ons in leven houdt in gevaarlijke situaties. Maar wanneer kinderen of jongvolwassenen onnodig, te vaak, te lang en/of te intens bang zijn, dan gaat angst belemmerend werken. Somberheid, onzekerheid en faalangst zijn voorbeelden van problemen die dan kunnen ontstaan.
€ 2770
10 Feb
Feb
10:00

Bamboe ACT

Physical course - series
Groningen
18-28
Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Voor POH-​GGZ, pijn­ver­pleegkundi­gen, docen­ten, soci­aal werk­ers, jon­geren­werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.
€ 595
11 Feb
Feb
00:00

De Levensboom Delft

Physical course - single
Dienende Liefde
18-24
Deze training biedt jou inzicht in je eigen reacties en meer mogelijkheden voor jou als professional.
€ 525
11 Feb
Feb
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
6-13
In deze post-hbo cursus leer je deze stoornissen te herkennen en behandelen aan de hand van (eigen) casuïstiek.
€ 295
14 Feb
Feb
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
RINO Amsterdam
0-6
binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ
Oplopende spanning, uitgelaten blijdschap, ontploffingen van boosheid, passiviteit als gevolg van somberheid…. Emotie regulatie problemen komen veel voor, soms gerelateerd aan psychiatrische aandoeningen, soms als gevolg van ontoereikende coping. Veel trainingen die helpen om meer controle te krijgen over emoties zijn cognitief te moeilijk voor zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten. In deze cursus maakt u kennis met een variant die ontwikkeld is voor gebruik bij clienten met een lager IQ. Zowel individueel als in groepen bruikbaar.
€ 225
14 Feb
Feb
10:00

Cure & Care Development

Physical course - series
CCD Arnhem
18-36
In deze driedaagse cursus wordt aandacht besteed aan het vormgeven van diagnostiek en behandelingstrajecten voor mensen met problematisch middelengebruik én een verstandelijke beperking.
€ 615
16 Feb
Feb
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
Amsterdam
0-3
Het lichamelijk bestaan is onze bestaansgrond, ook al staan we daar niet elke dag bij stil. Dat geldt voor onszelf én voor onze cliënten.
€ 675
17 Feb
Feb
00:00

de Viersprong

Physical course - single
BCN utrecht
24-37.5
enieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u.Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring.
€ 1095
25 Feb
Feb
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
30-200
Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek.
€ 2255
map icon