Post HBO opleiding Systeem therapeutisch werker (STW)

Post-HBO opleidingsysteem therapeutisch werkerSTWtherapeutischHBO opleiding

Deze éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker is een door de NVRG erkende opleiding die opleidt tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De cursus bestaat uit 102 lesuren en 12 uur groepssupervisie. Deze opleiding is toegankelijk voor cursisten die een afgeronde bachelor op hbo- of universitair niveau in de zorg- of welzijnssector hebben.

7th Sep 2022
09:30 - 16:45
4200
75-210 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 4200

Date and Location

07 Sep 2022
09:30
28 Jun 2023
16:45
BCN Zwolle Zwolle Lübeckplein, 21

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
210 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
210 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
210 Points
Registerpl
GGZ-agogen
210 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
210 Points
Registerpl
Description

Cursisten leren de basisprincipes en –interventies uit de systeemtheorie kennen en leren die toepassen in zijn of haar specifieke werksituatie. De cursisten leren werken met concepten als circulariteit, genogrammen, gezinscyclus, familiestructuur, triades, meervoudige partijdigheid en veerkracht. Thema’s die daarbij tevens aan de orde komen zijn; culturele diversiteit, psychiatrie en systeem, multi-stressgezinnen, relationele partnerproblemen, (vecht)scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, kinder- en oudermishandeling en huiselijke geweld. Daarnaast is er ruimte voor de specifieke thema’s die cursisten vragen.

King Nascholing

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen. De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.
info@kingnascholing.nl
0202443165
111, Czaar Peterstraat, Amsterdam, 1018PE