This course is expired

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - editie 2022

problematiekkinderenschedingsituatieomgaan

Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws. Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders.

295
Points
Webinar
Physical course - single

Prices

Regular € 295
Includes : Koffie, thee en een lunchbuffet.

Professions

Arts beleid en advies KNMG
Date on request
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
Date on request
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
Date on request
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
Date on request
ABSG
Arts maatschappij en gezondheid
Date on request
ABSG
Description

Soms wordt een scheiding als een eindpunt van de vorige relatie gezien en als de start van iets nieuws.

Maar wanneer er kinderen in het spel zijn, dan is de werkelijkheid anders. Je moet dan op de één of andere manier toch met elkaar de afstemming kunnen zoeken over die dingen die de kinderen aangaan. En zeker wanneer er complexe en meervoudige problematiek speelt. Tijdens dit praktijkgericht congres worden conflictscheidingen en strijdzaken dan ook vanuit verschillende perspectieven benaderd.


Hoe om te gaan met complexe scheidingssituaties waarbij sprake is van psychiatrische, verslavings- of LVB-problematiek. Wat weten we uit onderzoek en wat kunnen we daarmee in de praktijk? Hoe psychische en emotionele schade (ook op langere termijn) te beperkingen bij kinderen tijdens vecht- en strijdzaken van hun ouders? Wat is belangrijk om te weten en te doen in het omgaan met echtscheidingszaken bij niet-westerse gezinnen? Hoe kinderen te betrekken bij mediation tijdens het begeleidingsproces? Hoe situaties van weerstand en geweld te doorbreken middels gesprekstechnieken? Welke houding en rol aan te nemen in situaties waarbij een melding bij Veilig Thuis is gedaan? Hoe zelf om te gaan met stressfactoren die als gevolg van jouw werk kunnen ontstaan?


Deze en andere vragen staan centraal in dit congres over conflictscheidingen, waarbij experts uit wetenschap en praktijk garant staan voor een interessant en leerzaam congres.

Euregionaal Congresburo

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.
info@congresburo.com
0432057962
2, De Mandel, A, Maastricht, 6227CS