TRAINING GROEP SCHEMATHERAPIE

Schematherapieschematherapeutisch processchematherapie toepassen

Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.

8th Sep 2022
09:30 - 17:00
1050
25-50 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 1050

Date and Location

08 Sep 2022
09:30
17:00
Amsterdam Amsterdam Stationsplein, 1
24 Nov 2022
09:30
17:00
Amsterdam Amsterdam Stationsplein, 1

Professions

Cognitief gedragstherapeut
30 Points
VGCt
Gedragstherapeut
30 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
26 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
26 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
26 Points
FGzPt
Description

Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.


Naast theorie wordt er vooral veel met elkaar geoefend. De co-therapie neemt een belangrijke plek in binnen het GST model en er is steeds aandacht voor de wijze waarop de therapeuten de zitting vorm geven. De verschillende modi komen aan bod en hoe binnen de groep hiermee te werken. Het aansluiten bij de groep, de fase waarin de groep is en het vormgeven van limited reparenting, is een terugkerend thema in de training. Zo leren de deelnemers enerzijds met een plan de groep in te gaan en de structuur van de zittingen te bepalen. Anderzijds leren deelnemers soms af te wijken van dit plan en zodanig aan te sluiten bij wat er speelt in de groep dat het doel van de zitting toch bereikt wordt.


Naast deze GST training is er ook een Advanced Group Schema Therapy training. Die kunt u ook op onze trainingskalender vinden. Beide trainingen zijn door de International Society of Schema Therapy (ISST) geaccrediteerd en leiden tezamen op tot Group Schema Therapist in dit internationale register. De trainers zijn erkend als trainer en supervisor Group Schema Therapy binnen de ISST.


In de training wordt gewerkt met theoretisch onderricht, video- en rollenspel demonstraties, oefenen in groepen door middel van rollenspellen, feedback van de trainers over de rollenspellen en plenaire bespreking. De volgende onderwerpen komen aan bod:


 


Theorie van GST.

De unieke en onderscheidende samenwerking in co-therapie, waarmee ook voor ernstige stoornissen vorm gegeven wordt aan limited reparenting.

Veilige verbinding binnen de groep.

Omgaan met de verschillende modi in de groep met nadruk op experiëntiële technieken.

Opbouw van therapie sessies.

Fasen in therapie.

Omgaan met verstorende elementen.


Schematherapie in Bedrijf

Schematherapie in Bedrijf biedt trainingen, coaching en supervisie aan individuele professionals, instellingen en bedrijven.
contact@schematherapieinbedrijf.nl
61, Albert Cuijpstraat, Bergen op Zoom, 4625AK