Systeem Therapeutisch Werker

systeem therapeutisch werkerSTWsysteemtheoretischsysteemtheoretisch kaderrelatiedeskundigesteunbron

In de opleiding tot STW leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen. Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk.

15th Sep 2022
09:45 - 16:15
3850
Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 3850

Date and Location

15 Sep 2022
09:45
06 Jul 2023
16:15
Eindhoven Eindhoven Vitruviusweg, 2

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date on request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date on request
Registerpl
Gezinshuisouder
Date on request
Registerpl
GGZ-agogen
Date on request
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date on request
Registerpl
Description

In de opleiding tot Systeem Therpeutisch Werker (STW) leer je systeemtheoretisch kijken, denken en handelen. Naast een gedegen theoretische vorming wordt in deze opleiding veel geoefend voor de dagelijkse praktijk. Verder vormen creativiteit, context, cultuur en je persoonlijke vorming als STW. De éénjarige opleiding STW leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. Een generalist die de hele cyclus van behandeling kan doorlopen en werkzaam kan zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

De STW staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.


Als relatiedeskundige zoekt de STW de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking. Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.

RINO Zuid

nascholing@rinozuid.nl
0858902200
2, Vitruviusweg, Eindhoven, 5624AD