Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K)

mentaliserenmentaliseren bevorderende therapieMBTkinderenMBT-Kgedragsproblemenemotionele problementherapie

In deze basiscursus leer je wat mentaliseren is, hoe het zich ontwikkelt en hoe er problemen mee kunnen ontstaan.

15th Sep 2022
09:00 - 14:30
1075
20-40 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - series

Prices

Regular € 1075

Date and Location

15 Sep 2022
09:00
14:30
Utrecht Utrecht Oudenoord, 6

Professions

Orthopedagoog-generalist
20 Points
NIPK&J/NVO
Physician Assistant
20 Points
NVvP-psych
Psychiater
20 Points
NVvP-psych
Psycholoog NIP
30 Points
NIP
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
30 Points
NIP

Skills

Medische handelen 100 %
Description

Onder gedrags- en emotionele problemen bij kinderen liggen vaak problemen met mentaliseren. Met een mentaliseren bevorderende therapie kun je dit proces weer op gang krijgen. In deze basiscursus leer je wat mentaliseren is, hoe het zich ontwikkelt en hoe er problemen mee kunnen ontstaan. Je ontdekt hoe je deze problemen kunt herkennen en ontwikkelt een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude.


RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
0302308450
6, Oudenoord, Utrecht, 3511BS