Specialistische NVRG Cursus Experiëntiële technieken

NVRGexperiëntiële techniekenSpecialistische NVRG

De cursus ervaringsgerichte (experiëntiële) systeemtherapie is een 42-uurs cursus die kan dienen als onderdeel (specialistische cursus) van het NVRG opleidingscurriculum tot systeemtherapeut.

14th Sep 2022
00:00 - 00:00
1495
Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1495
Includes : Digitale literatuurmap, koffie, thee, lunch en boswandeling

Date and Location

14 Sep 2022
00:00
14 Dec 2022
00:00
Hilversum Hilversum Loosdrechtse Bos, 21

Professions

Systeemtherapeut
Date on request
NVRG
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date on request
Reg Vakth
Description

Uitgangspunt van het ervaringsgericht werken is dat wij door ervaring leren en patronen in gedrag en denken ontwikkelen die we meenemen in de relaties in ons verdere leven. Impliciet hebben wij onbewust kennis opgeslagen over wie wij zijn, en wie de ander is. Onze ervaringen met onze hechtingsfiguren leggen een print in ons brein op basis waarvan wij voelen, denken en gedragen. Om mensen te helpen zicht en grip te krijgen op hun onbewuste reacties en nieuwe manieren te ontwikkelen om zich tot hun geliefden te verhouden, hebben we creatieve, lichaamsgerichte, drama- en spelinterventies verzameld die je als gezinstherapeut kunt inzetten zonder dat je daar een speciaal ingerichte zaal voor nodig hebt.


De cursus bestaat uit een opfrissing van het ervaringsgerichte gedachtengoed en onderbouwing van de werkzaamheid door middel van kennis van neuropsychologisch onderzoek. Vervolgens oefenen we met creatieve en sensopatische interventies gericht op gezinsdiagnostiek, -behandeling en afronding; het aanleren en oefenen met psychomotorische werkvormen per gezinslevensfase; het doen van dramatherapeutische interventies en we sluiten af met het oefenen van verdiepende emotiegerichte interventies en enactments vanuit de hechtingsgerichte gezinstherapie.

Stichting Villa Verbinding Opleidingen

We behandelen mensen met uiteenlopende psychische klachten in een persoonlijke setting. Villa Verbinding is ook een systeemgericht opleidingscentrum waar specialistische kennis en ervaring wordt overgedragen aan collega hulpverleners.
welkom@villa-verbinding.nl
2, Loosdrechtse Bos, D, Hilversum, 1213RH