Post-HBO sensorische informatieverwerking paramedici 2022

sensorische informatieverwerkingzintuigenzintuiglijke prikkelsontwikkelingcommunicerenkinderenparamedicioefentherapeut

Zintuiglijke informatie die in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire, proprioceptieve en interoceptieve informatie. Voorheen werd dit senso(moto)rische integratie genoemd.

17th Sep 2022
09:30 - 16:00
1950
63-134 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 1950
Includes : Lunch.
Excludes : Boeken en testmateriaal.

Date and Location

17 Sep 2022
09:30
04 Feb 2023
16:00
Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht Koningsbergerstraat, 9
11 Feb 2023
09:30
24 Jun 2023
16:00
Cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht Koningsbergerstraat, 9

Professions

Diëtist
134 Points
ADAP
Ergotherapeut
134 Points
ADAP
Fysiotherapeut
63 Points
KRF
Huidtherapeut
134 Points
ADAP
Logopedist
134 Points
ADAP
Description

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke informatie. Zintuiglijke informatie wordt door het zenuwstelsel opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, zodat een adequate reactie (adaptive response) mogelijk wordt gemaakt. Zintuiglijke informatie die in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire, proprioceptieve en interoceptieve informatie. Voorheen werd dit senso(moto)rische integratie genoemd.


De theorie en behandeling vanuit de sensorische informatieverwerking is een aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied als (kinder)fysiotherapeut, (kinder)ergotherapeut, logopedist, (kinder)oefentherapeut, psychomotorisch therapeut en speltherapeut. In de sensorische informatieverwerking gaat het juist om het bewegen van het kind. Door het bewegen van het kind in zijn of haar leefomgeving verwerkt het zintuiglijke prikkels en reageert het kind hierop op een bepaalde wijze. Voor kinderen heeft bewegen een gunstig effect op hun motorische, communicatieve, cognitieve en psychosociale ontwikkeling.


Kinderen met vaardigheidsproblemen, problemen in het bewegen, problemen in het communiceren, een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten, schrijfproblemen), een vertraagd communicatief niveau, angst voor bewegen, gedragsproblemen en concentratieproblemen kunnen in aanmerking komen voor een therapie vanuit de sensorische informatieverwerking.

Kenniscentrum SIEM

Cursussen en opleidingen van de experts in sensorische informatieverwerking. Voor professionals in zorg en onderwijs. Van korte cursus tot volledige post-HBO opleiding.
info@kenniscentrumsiem.nl
16, Nieuwstraat, Hoorn, 1621EA