Vervolgcursus Hypnose bij kinderen in de medische setting

jongerenhypnose bij kinderenhypnose

In deze driedaagse vervolgcursus wordt dieper gekeken naar de noodzakelijke basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen, zodat je na afloop in staat bent om een eenvoudige hypnose interventies toe te passen.

14th Sep 2022
00:00 - 02:00
975
6-27 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 975

Date and Location

14 Sep 2022
00:00
18 Nov 2022
02:00
CCD Arnhem Arnhem Oude Oeverstraat, 120

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
6 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
6 Points
FGzPt
Kinderarts
Date on request
16 Points
NVK
Orthopedagoog-generalist
27 Points
NIPK&J/NVO
Description

In deze driedaagse vervolgcursus wordt dieper gekeken naar de noodzakelijke basistechnieken voor een doeltreffend gebruik van hypnose bij kinderen, zodat je na afloop in staat bent om een eenvoudige hypnose interventies toe te passen.

Cure & Care Development

curecare@curecare.nl
0263684411
120, Oude Oeverstraat, Arnhem, 6811JZ