This course is expired

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg
psychische problemenpsychiatriepsychische stoornisverstandelijke beperkinglicht verstandelijke beperkingVBpsychiatrisch

Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

395
0-5 Points
Congres
Physical course - single

Prices

Regular € 395
Includes : Dit bedrag is inclusief heerlijke lunch, digitaal naslagwerk, hand-outs en koffie/thee.
Excludes : btw
Note :Bij online deelname via een livestream betaalt u € 275,- (excl. btw en onderstaande kortingen*) inclusief digitale hand-outs en naslagwerk.

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date on request
V&VN
Physician Assistant
Date on request
5 Points
ABC1, NVvP-psych, NVvP-psych
Huisarts
Date on request
5 Points
ABC1
Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date on request
5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date on request
5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date on request
5 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date on request
5 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date on request
5 Points
Registerpl
Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
Date on request
5 Points
Registerpl
Maatschappelijk werk
Date on request
5 Points
Registerpl
Mantelzorgmakelaar
Date on request
5 Points
Registerpl
Psychodiagnostisch Werkenden
Date on request
5 Points
Registerpl
Sociaal Agoog
Date on request
5 Points
Registerpl
Sociaal Juridisch Dienstverlener
Date on request
5 Points
Registerpl
Sociaal Werker
Date on request
5 Points
Registerpl
Orthopedagoog-generalist
Date on request
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date on request
NIPK&J/NVO
Geestelijk verzorger
Date on request
1.5 Points
SKGV
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date on request
5 Points
Reg Vakth
Psychiater
Date on request
5 Points
NVvP-psych
Verpleegkundige
Date on request
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
VSR, V&VN, V&VN
Specialist ouderengeneeskunde
Date on request
5 Points
ABC1
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Date on request
5 Points
ABC1
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Description

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Tijdens deze studiedag leren deelnemers de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking herkennen en leren ze welke ondersteuning passend is.

De leerdoelen zijn:

- het leren signaleren van diverse psychiatrische problematiek (psychose, verslaving, stemmings- en angststoornis)

- deelnemers weten na afloop van de studiedag bij welke behandeling en ondersteuning hun cliënten met psychische problematiek zijn gebaat

- deelnemers hebben meer inzicht in wanneer er wel en geen medicatie moet worden toegediend bij probleemgedrag, hoe de medicatie kan worden afgebouwd en wat de gevolgen voor het gedrag zijn.

- deelnemers weten hoe ze het gesprek aan gaan bij vermoedens van verslaving


Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen.

Medilex BV

info@medilex.nl
6933887
2, De Dreef, Zeist, 3706BR