Intensieve training

dgtdialectische gedragstherapie

In de intensieve training wordt aan de hand van theorie, beeldmateriaal en praktijkoefeningen inzicht gegeven in DGT en haar toepassing in de praktijk.

1st Nov 2021
00:00 - 23:59
2295
Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 2295
Includes : reader, koffie/thee en lunch

Date and Location

01 Nov 2021
00:00
11 Mar 2022
23:59
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten Soesterberg Amersfoortsestraat, 20
14 Mar 2022
00:00
11 Nov 2022
23:59
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten Soesterberg Amersfoortsestraat, 20
07 Nov 2022
00:00
24 Mar 2023
23:59
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten Soesterberg Amersfoortsestraat, 20

Professions

Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er)
Date on request
V&VN
Physician Assistant
Date on request
NVvP-psych
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
Date on request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
Date on request
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog
Date on request
FGzPt
Gedragstherapeut
Date on request
VGCt
Cognitief gedragstherapeut
Date on request
VGCt
Orthopedagoog-generalist
Date on request
NIPK&J/NVO
Psycholoog NIP | Eerstelijnspsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Kinder- en jeugdpsycholoog
Date on request
NIP, NIPK&J/NVO, NIPK&J/NVO
Vaktherapeut - beeldende therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut | Speltherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - danstherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - dramatherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - muziektherapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische therapie
Date on request
Reg Vakth
Vaktherapeut - psychomotorische kindertherapie
Date on request
Reg Vakth
Psycholoog NIP | Arbeids- & Organisatiepsycholoog
Date on request
NIP
Psycholoog NIP | Psycholoog Arbeid en Gezondheid
Date on request
NIP
Psycholoog NIP
Date on request
NIP
Psychiater
Date on request
NVvP-psych
Verpleegkundige
Date on request
V&VN
Verpleegkundig - specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij som. aandoeningen
Date on request
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
Date on request
VSR, V&VN, V&VN
Verpleegkundig - specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Verpleegkundig specialist prev. zorg bij som. aandoeningen
Date on request
V&VN, VSR, VSR
Psychotherapeut
Date on request
FGzPt
Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg
Date on request
VSR, V&VN, V&VN
Description

In de intensieve training wordt aan de hand van theorie, beeldmateriaal en praktijkoefeningen inzicht gegeven in DGT en haar toepassing in de praktijk. Er zal aandacht worden besteed aan de wetenschappelijke evidentie betreffende effectiviteit van DGT en er zal stil gestaan worden bij screening en diagnostiek. De training is nadrukkelijk gebaseerd op het boek “De DGT-vaardigheden: Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie”, geschreven door Marsha M. Linehan (2016), Nederlandse bewerking: L. M. C. (Wies) van den Bosch. Het doel van de training is om deelnemers de vaardigheden bij te brengen om vervolgens tot het opzetten en/of uitvoeren van een DGT programma te kunnen komen.


De training is in twee delen gesplitst: het theoretisch deel waarin de basis gelegd wordt (de eerste vijf dagen), en het terugkomdeel (de laatste vijf dagen), waarin consultatie gegeven wordt over de huiswerkopdrachten. Van de deelnemers wordt tussen de eerste en de tweede week verwacht dat zij een aantal opdrachten uitvoeren en een start maken met de toepassing van DGT.

Dialexis Advies BV

Dialectische gedragstherapie is het meest onderzochte behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. DGT is een kosteneffectieve behandelmethode, die voorkomt dat professionals burn-out raken. In Nederland bestaan meer dan 25 DGT teams, waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar bestaat. DGT wordt sinds 1995 in Nederland toegepast. In de loop van de jaren heeft Dialexis, het opleidings- en trainingsinstituut voor DGT in Nederland, in nauwe samenwerking met het trainingsinstituut van Marscha Linehan in Seattle, haar trainingsaanbod verfijnd en steeds meer afgestemd op wat in de Nederlandse GGZ noodzakelijk is. Zo wordt in workshops en trainingen aandacht besteed aan de toepassing van DGT bij borderline patiënten met co morbide stoornissen (verslaving, eetstoornissen), in verschillende settings (forensische psychiatrie, jeugdzorg, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, binnen een intramurale setting), maar wordt ook aandacht besteed aan de implementatie en organisatie van DGT programma’s. Supervisie die leidt tot certificering van individuele therapeuten en trainers, maar ook tot accreditering van teams is sinds kort eveneens mogelijk.
info@dialexisadvies.nl
0651282074
7, Biezendwarsstraat, Nijmegen, 6541ZE