4-DAAGSE BASISTRAINING VARIANTEN A & B

Acceptance and Commitment TherapyAcceptance and Commitment Therapy (ACT)ACT

Het is de enige training waarin je én de zes ACT veranderstrategieën leert kennen en toepassen, én een kader krijgt waarmee je gedrag kunt analyseren en gegronde interventies kunt ontwerpen. En dat alles in één en hetzelfde beeld(taal) dat je tijdens je gehele behandeling of begeleiding kunt gebruiken. Hierdoor kunnen de strategieën veel effectiever ingezet worden en maak je gebruik van de volledige potentie van ACT. Tegelijkertijd kun je met het model de verandering die je cliënt doormaakt, meten en zichtbaar maken.

11 sep. 2024
10:00 - 17:00
1099
In Request
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 1099

Date and Location

11 sep. 2024
10:00
16 okt. 2024
17:00
Vijverhof 49, 3734DB, Den Dolder
21 okt. 2024
10:00
02 dec. 2024
17:00
Vijverhof 49, 3734DB, Den Dolder

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Accreditation in request
Registerpl
Cliëntondersteuner
Accreditation in request
Registerpl
Cognitief gedragstherapeut
Accreditation in request
VGCt
Diëtist
Accreditation in request
ADAP
Ergotherapeut
Accreditation in request
ADAP
Description

Een basistraining bij ACT4life is werkelijk uniek!

Het is de enige training waarin je én de zes ACT veranderstrategieën leert kennen en toepassen, én een kader krijgt waarmee je gedrag kunt analyseren en gegronde interventies kunt ontwerpen. En dat alles in één en hetzelfde beeld(taal) dat je tijdens je gehele behandeling of begeleiding kunt gebruiken. Hierdoor kunnen de strategieën veel effectiever ingezet worden en maak je gebruik van de volledige potentie van ACT. Tegelijkertijd kun je met het model de verandering die je cliënt doormaakt, meten en zichtbaar maken.

Het model maakt gedrag inzichtelijk en probleemsituaties visueel, waardoor ACT na een ACT4life basistraining zowel bij jonge kinderen, bij jongeren als bij volwassenen makkelijker toegepast kan worden. Het model geeft handvatten om diagnostiek uit te voeren en interventies methodisch vorm te geven bij elke vorm van gedrag. Hiermee overstijgt het leeftijden, doelgroepen, klachten en leefgebieden.


Onze basistraining geeft voor zowel behandelaars als begeleiders voldoende theoretisch inzicht en praktijkervaring om na een training van 4 dagen zelfstandig ACT in welk vakgebied dan ook toe te passen. Wel hebben we de training op een aantal punten specifiek toegespitst op óf behandelaars óf begeleiders, zodat we in een 4-daagse direct to the point kunnen komen op het gebied van bijvoorbeeld theorie, casuïstiek en toepassing.

Zodoende zijn er twee varianten van dezelfde basistraining: variant A voor behandelaars en variant B voor begeleiders.

In beide varianten komt de theorie, procesdiagnostiek, het opstellen van behandelplan en het ontwerpen van

interventies aan bod en oefen je zowel hiermee als met alle veranderstrategieën.

In variant A zal net wat meer filosofische en theoretische ondergrond gegeven worden en maken we vaker de koppeling naar de theorie. De procesdiagnostiek zal meer gericht zijn op complexe, gelaagde en systemische problematiek en het maken van een uitgebreide casusconceptualisatie.

In variant B is net wat meer ruimte voor oefening om vanuit de eigen ervaring te leren, de theorie neemt

hierdoor een net wat minder prominente plek in. De procesdiagnostiek zal voornamelijk gericht zijn op het in

het moment aansluiten bij de cliënt en de situatie en hoe hier eventueel het systeem in mee te nemen.

Beide varianten zijn geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde ACT beoefenaars: het ACT4life-model zal altijd nieuw zijn. Ook wanneer je elders al een basistraining ACT hebt gevolgd, zul je meer dan voldoende worden uitgedaagd met nieuwe kennis, oefeningen en perspectieven.

ACT4life

info@act4kids.nl
2, Willemsplein, Arnhem, 6811KA