This course is expired

MBT-A Basiscursus

MBT-Aadolescentenemotieregulatie bij adolescentenzelfbeschadiginginterpersoonlijke problemen

MBT-A is een behandelaanpak voor het werken met adolescenten met een breed scala aan interpersoonlijke problemen, emotionele ontregeling, impulsiviteit en zelfbeschadiging. Deze op de praktijkgerichte cursus biedt een introductie op de belangrijkste elementen van het MBT-A model. Ook gaan we in op de toepassingsmogelijkheden in diverse settingen.

925
0-33 Points
Meerdere cursusdagen
Physical course - single

Prices

Regular € 925

Professions

Gezondheidszorgpsycholoog
22 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
22 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
22 Points
FGzPt
Orthopedagoog-generalist
18 Points
NIPK&J/NVO
Podotherapeut
Accreditation in request
NVvP

Goals

Na deze cursus

begrijp je waarom de adolescentie een kritieke periode is en hoe de mentaliserende theorie kan helpen de ontwikkelingsbehoeften van jonge mensen te begrijpen.
heb je kennis over de belangrijkste kenmerken van MBT-A en hoe je ze kan toepassen in je eigen werksetting.
heb je zelf een mentaliserende houding ervaren en leren toepassen in het werk met adolescenten en gezinnen.
weet je hoe je een MBT-A behandelplan moet opstellen.
heb je geleerd te werken met het arousalniveau binnen een therapie en kan je jouw interventies aanpassen aan het wisselende niveau van mentaliseren bij de adolescent.
Description

MBT-A is een behandelaanpak voor het werken met adolescenten met een breed scala aan interpersoonlijke problemen, emotionele ontregeling, impulsiviteit en zelfbeschadiging. MBT-A combineert individuele wekelijkse sessies voor adolescenten met mentaliseren bevorderende gezinstherapiesessies (MBT-F) en/of MBT-A groepstherapie. De aanpak heeft tot doel het vermogen van adolescenten te vergroten om eigen en andermans gevoelens en gedachten accuraat en in emotioneel uitdagende situaties te kunnen blijven ervaren en weer te geven. MBT-A is wetenschappelijk bewezen effectief bij het verminderen van zelfbeschadiging en depressieve symptomen bij adolescenten (Rossouw & Fonagy 2012).


Over de cursus

Deze op de praktijkgerichte cursus biedt een introductie op de belangrijkste elementen van het MBT-A model. Ook gaan we in op de toepassingsmogelijkheden in diverse settingen.

In de adolescentie ontwikkelen jongeren hun gevoel voor eigenwaarde, affectregulatie en impulsbeheersing. Het kunnen mentaliseren in relaties is daarbij een essentiële voorwaarde. We besteden in deze cursus daarom veel aandacht aan het bevorderen van een mentaliserende houding bij de cursisten en het actief oefenen van hiermee samenhangende vaardigheden.

Ook besteden we aandacht aan het werken met groepen en ‘belangrijke anderen’ in het leven van de adolescent gezien de significante invloed die leeftijdgenoten en familieleden in deze levensfase hebben.

Centrum Hecht Opleidingen

Centrum Hecht is een psychotherapeutisch behandel- en opleidingscentrum voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen, gezinnen en partnerrelaties.
nicole.muller@centrumhecht.nl
0653804795
157, Kanaalpark, Leiden, 2321JW