This course is expired

Basiso­plei­d­ing ACT drie hele dagen in Groningen

ACTBasiso­plei­d­ing

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Voor POH-​GGZ, pijn­ver­pleegkundi­gen, docen­ten, soci­aal werk­ers, jon­geren­werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

595
18-28 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 595

Professions

Logopedist
Date unknown
18 Points
NVLF
Praktijkondersteuner Huisarts - kind en jeugd (POH-GGZ Kind & Jeugd)
Date unknown
18 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Somatiek (POH-S)
Date unknown
18 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts (POH)
Date unknown
18 Points
LV POH-GGZ
Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)
Date unknown
18 Points
LV POH-GGZ
Description

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Voor POH-​GGZ, pijn­ver­pleegkundi­gen, docen­ten, soci­aal werk­ers, jon­geren­werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.


In de oplei­d­ing van 6 dagde­len leer je hoe je ACT kan toepassen:


De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)

De processen van ACT kun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.

Het onder­scheid ken­nen tussen ACT en CGT en RET.

Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je clientencontact.


Curis­ten van 2020 geven deze oplei­d­ing een 8,8!

Bamboe ACT

info@bamboe-ACT.nl
0613360519
25, Rem­brandt van Rijn­straat, Groningen, 9718PH