7ROSES empowerment methodiek

Een empowerment methodiek voor het ondersteunen van het persoonlijke herstelproces na het meemaken van schokkende gebeurtenissen (2,5 dag)
methodiek7ROSESsociale verbondenheid

7ROSES is een breed toepasbare en flexibele empowerment methodiek die zich richt op het vergroten van de eigen (draag)kracht en veerkracht.

23 apr. 2024
09:30 - 13:00
890
14-21.5 Points
(Meerdaagse) Nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 890
Includes : catering (dag 1 en dag 2); trainingsmatieraal.

Date and Location

23 apr. 2024
09:30
05 sep. 2024
13:00
Nienoord 5, 1112XE, Diemen
11 nov. 2024
09:30
04 mrt. 2025
13:00
Nienoord 5, 1112XE, Diemen

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
21.5 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
21.5 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
21.5 Points
Registerpl
GGZ-agogen
21.5 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
21.5 Points
Registerpl

Speakers

Sanne de Kleijn

GZ-psycholoog en psychotraumatherapeut

Sanne Minheere

Maatschappelijk werker (GGZ-agoog)

Leliane König

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Eva Heezemans

Projectleider mentale gezondheid statushouders

Goals

Wat leert de deelnemer in deze opleiding?

de achtergrond van de 7ROSES methodiek en hoe deze in elkaar zit
het toepassen van de methodiek in behandeling
met een opdracht te refelecteren op welke uitdagingen men tegenkomt in het werken met 7ROSes
bieden van herstelondersteunende zorg aan clienten: hervinden van persoonlijke krachten en sociaal kapitaal
Description

7ROSES (Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies):

 • gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers en van hun actuele behoeften
 • speelt in op hun actuele moeilijkheden en stressoren
 • richt zich op de uitdagingen en kansen op verschillende levensgebieden en op capaciteiten om in de samenleving te functioneren.
 • bevordert de sociale inbedding en persoonlijk herstel
 • helpt deelnemers weerbaar te maken tegenover (dagelijkese) stressoren en zich meer zelfredzaam te maken
 • helpt deelnemers hun leven en waardigheid te herstellen
 • helpt deelnemers een zinvolle rol te spelen in de samenleving in overeenstemming met hun capaciteiten
 • biedt de mogelijkheid om via persoonlijk herstel maatschappelijke uitval en klinische symptomen terug te dringen


7ROSES is toepasbaar voor diverse groepen die in aanraking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen, zoals: 

 • Slachtoffers van oorlog en mensenrechtenschendingen zoals vluchtelingen
 • Slachtoffers van huiselijk- en seksueel geweld, zoals slachtoffers mensenhandel
 • Ongedocumenteerde migranten
 • Jongeren in risicogroepen
 • Cliënten maatschappelijke opvang

De 7ROSES methodiek:

 • bestaat uit een flexibele toolkit van maximaal 14 sessies
 • kan groepsgewijs of individueel worden aangeboden
 • voor/tijdens/na eventuele behandeling
 • is er voor deelnemers van diverse herkomst en cultuur
 • binnen of buiten (geestelijke) gezondheidszorg, maatschappelijke instellingen, opvang- en asielzoekerscentra


ARQ Academy

info@academy.arq.org
0206601970
13, Nienoord, Diemen, 1112XE