This course is expired

Positieve psychologie in de praktijk

positieve psychologiepsychologiepathologie

Positieve psychologie heeft de laatste 15 jaar enorm aan terrein gewonnen. Waar traditionele psychologie zich vooral bezighoudt met tekortkomingen en het verminderen van pathologie, richt positieve psychologie zich juist op het versterken van positieve eigenschappen van mensen, zoals hun kwaliteiten en vaardigheden.

495
11-29 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

Regular € 495
Includes : digitale literatuur en lunch
Excludes : boek (ongeveer € 35)

Professions

Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
Date unknown
29 Points
Registerpl
Cliëntondersteuner
Date unknown
29 Points
Registerpl
Gezinshuisouder
Date unknown
29 Points
Registerpl
GGZ-agogen
Date unknown
29 Points
Registerpl
Jeugdzorgwerker
Date unknown
29 Points
Registerpl
Description

De vijf elementen van de gezaghebbende Well-Being Theory van prof. M. Seligman staan centraal: Positive Emotions, Positieve Relationships, Engagement (Flow), Accomplishment & Meaning.


Op de eerste dag ligt de focus op positieve emoties en positieve relaties. De Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions van prof. B. Fredrickson komt uitgebreid aan bod en door diverse interactieve oefeningen leer je hoe cliënten het aantal positieve emoties in hun leven kunnen vergroten én hoe ze positieve relaties kunnen creëren. Thema’s als optimisme, hoop, veerkracht, dankbaarheid, verbondenheid, etc. komen uitgebreid aan bod, zowel wat betreft theorie en effectonderzoek als wat betreft evicende-based positief-psychologische interventies.

 

Tijdens de tweede dag staat de vraag centraal hoe men een betrokken en voluit geleefd leven leidt. Er wordt uitgebreid ingegaan op de Flow Theory van prof. M. Csikszentmihalyi. Om er achter te komen onder welke omstandigheden mensen makkelijker in een flow raken, wordt op zoek gegaan naar ieders eigen talenten en sterke karaktereigenschappen. Hoe brengt men deze dagelijks tot uiting en hoe kan men ze nog beter benutten? Hiervoor wordt onder andere de Nederlandse versie van de VIA Survey of Character Strengths gebruikt. Vervolgens komt ook de vraag aan bod hoe cliënten geholpen kunnen worden bij het vinden van zin en betekenis in hun leven. Diverse ervaringsgerichte oefeningen leren wat onze dieperliggende waarden en passies zijn. Je leert hoe een persoonlijke missie te formuleren en vanuit deze missie te gaan leven.

RINO Groep Utrecht

infodesk@rinogroep.nl
6, Oudenoord, UTRECHT, 3511BS