Professions
Companies
count-province
83 Results
Vaktherapeut - dramatherapie

Populair

course image
€ 395 De Zalen van Zeven 23-11-2023

Persoonlijkheidsproblematiek

28 Sep
Sep
09:30

EstaSI Trainingen

Physical course - series
EstaSI
33-53
Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.
€ 1395
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

De Levensboom Delft

Physical course - series
Voorschoten
18-24
Een training die je leert om te gaan met mensen in rouw.
€ 595
Company Logo
29 Sep
Sep
09:00

Karakter Academie

Physical course - single
Karakter Arnhem
5-12
Deze training duurt één dag en richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Ook het samenwerken in een team rondom het onderwerp suïcidaliteit komt aan bod. Als leidraad voor de training wordt gebruik gemaakt van het handboek "Suïcidaal gedrag bij jongeren" geschreven door Jan Meerdink Veldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof. De training biedt gerichte handvatten om het onderwerp suïcidaliteit meer en makkelijker bespreekbaar te maken in de context van het gezin.
€ 365
Company Logo
29 Sep
Sep
09:30

Congress Care

Physical course - single
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
0-5
Op 29 september 2023 organiseert NALK alweer voor de 6e keer het Landelijk congres Aanhoudende Lichamelijke Klachten.
€ 375
29 Sep
Sep
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
0-100
Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Deze post-HBO module bestaat uit een basisdeel, 24 uur (theoretisch en praktisch) en een verdiepingsdeel, ook 24 uur. Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek. Er wordt stapsgewijs gewerkt met plenaire theoretische inleidingen, besprekingen van praktijksituaties, rollenspelen en huiswerkopdrachten.
€ 1895
Company Logo
02 Oct
Oct
10:00

FORTIOR

Physical course - single
Dienstencentrum Ons Tweede Thuis
Tijdens deze studiedag wordt actief geoefend en kun je zelf ervaren hoe je technieken en inzichten uit de haptonomie kunt inzetten voor cliënten met slaapproblemen. De insteek van de studiedag is heel praktisch en het doel is dat je er de volgende dag meteen mee aan de slag kunt op je werk.
€ 255
Course banner
03 Oct
Oct
10:00
€ 645

Bamboe ACT

Physical course - series
Groningen
18-36
Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Voor POH-​GGZ, pijn­ver­pleegkundi­gen, docen­ten, soci­aal werk­ers, jon­geren­werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.
Course banner
€ 645
03 Oct
Oct
14:00

uitgeverij mens!

Webinar
Online
6-14
Herstellen van trauma door te werken met het zenuwstelsel
Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze ervaringen en bepaalt of we ons veilig en verbonden voelen en bestand tegen de uitdagingen van het leven, of dat we gestrest, angstig of boos zijn (gemobiliseerd), of juist futloos, depressief en afgesloten (geïmmobiliseerd). Iemand die opgroeit in een veilige omgeving, zal een veerkrachtig zenuwstelsel hebben dat zich flexibel beweegt tussen de verschillende toestanden van arousal en rust. Hij keert gemakkelijk terug naar rust en vertrouwen. Door traumatiserende gebeurtenissen en onveilige gehechtheid verliest het zenuwstelsel echter deze flexibiliteit, met als gevolg dat iemand vast komt te zitten in een geactiveerde en/of geblokkeerde toestand. Verbondenheid en vertrouwen lijken dan niet meer tot het spectrum van mogelijke ervaringen te behoren. De polyvagaaltheorie geeft inzicht in de werking van het autonome zenuwstelsel, het effect van traumatische ervaringen en hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel.
€ 375
Company Logo
05 Oct
Oct
09:30

De Viersprong

Physical course - series
BCN Rotterdam
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die de oorsprong van gedragspatronen doorgrondt en helpt te veranderen. Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u.
€ 1150
05 Oct
Oct
09:30

EstaSI Trainingen

Physical course - series
EstaSI
13.5-17
De cursus is bedoeld voor cursisten die de 10 daagse cursus SI paramedici gevolgd hebben, waardoor er binnen de cursus uitgegaan wordt van een "gevorderden niveau". De cursist wordt geacht een eigen casus in te brengen. Aan de hand van de meeste recente ontwikkelingen en inzichten op gebied van de sensorische informatieverwerking wordt methodisch het totale proces van klinisch redeneren doorlopen. Er wordt gebruik gemaakt van video analyse om waarneembaar motorische handelen, bewegen en gedrag inzichtelijk te maken en vervolgens te koppelen en verklaren vanuit meest recente evidence based en practise based inzichten.
€ 495
Company Logo
05 Oct
Oct
10:00

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Physical course - single
Pullman Cocagne Eindhoven
Externaliserend gedrag is een term uit de psychologie die wordt gebruikt om gedragingen te beschrijven die gericht zijn op de buitenwereld en waarbij het kind zijn of haar gevoelens of gedachten uit op een externe manier.
€ 275
05 Oct
Oct
10:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Beatrixgebouw Utrecht
0-7
Welke oorzaken van externaliserend probleemgedrag zijn te vinden in het gezinssysteem en hoe kun je daar als hulpverlener systeemgericht aan de slag gaan? En hoe verstevig je de opvoedingsvaardigheden van ouders wanneer hun kind gedragsproblemen laat zien? Hoe kun je elementen uit lichaamsgericht werken inzetten bij deze jongeren? Op welke manier ga je het best om met externaliserende gedragsproblemen bij een ouder of adolescent met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis? Of bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Wat heeft radicalisering eigenlijk met externaliserende gedragsproblemen te maken? Op deze en andere vragen geven de zeven experts uit wetenschap en praktijk op dit congres een antwoord.
€ 299
09 Oct
Oct
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single