Professions
Companies
75 Results
Vaktherapeut - dramatherapie
27 Oct
Oct
09:00

Bamboe ACT

Webinar
Online
18-28
Voor iedereen die met ACT wil werken zoals docen­ten, soci­aal werk­ers, coaches, POH’s GGZ en HRM/​loopbaanadviseurs en pijn­ver­pleegkundi­gen, vak­ther­a­peuten hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.
€ 575
28 Oct
Oct
00:00

Schematherapie in Bedrijf

Physical course - series
Amsterdam
25-50
Na deze training kunt u het diagnostische proces binnen schematherapie vorm geven. U kunt een casusconceptualisatie maken en bespreken. U kent de doelen van de behandeling en weet deze te vertalen in een individueel behandelplan.
€ 995
Company Logo
29 Oct
Oct
10:00

Bamboe ACT

Physical course - series
Groningen
18-28
Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Voor POH-​GGZ, pijn­ver­pleegkundi­gen, docen­ten, soci­aal werk­ers, jon­geren­werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.
€ 595
01 Nov
Nov
00:00

Dialexis Advies BV

Physical course - series
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
In de intensieve training wordt aan de hand van theorie, beeldmateriaal en praktijkoefeningen inzicht gegeven in DGT en haar toepassing in de praktijk.
€ 2295
02 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
Amsterdam
22-36
oplossingsgericht coachen
Over burnout en overspanning bestaat - ook onder behandelaars - veel terminologische verwarring. Vroegtijdige onderkenning, goede diagnostiek en een adequate behandeling van burnout en overspanning verbeteren de prognose.
€ 905
03 Nov
Nov
14:00

uitgeverij mens!

E-learning
Online
Het autonome zenuwstelsel vormt de kern van onze dagelijkse ervaringen. Het laat ons voelen dat we veilig zijn en maakt het mogelijk om ons met anderen te verbinden. Daartegenover staat dat onze ervaringen op hun beurt ook het zenuwstelsel weer vormgeven. De polyvagaaltheorie biedt een kader om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop dit gebeurt en legt uit hoe deze kennis kan worden toegepast om de weg te vinden naar herstel na traumatische ervaringen.
€ 350 - 375
Company Logo
04 Nov
Nov
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Zaalverhuur 7
0-5
Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg
Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!
€ 395
Company Logo
05 Nov
Nov
00:00

Revalidatie Friesland Academie

Physical course - series
Beesterzwaag
11.5-16
Speech-Music Therapy for Aphasia is een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een spraakapraxie en afasie.
€ 1500
05 Nov
Nov
09:00

Accare Opleidingen

Physical course - single
Online
5-6
De training Omgaan met Suïcidaal Gedrag biedt hulpverleners handreikingen in hun werk met cliënten die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag.
€ 325
05 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - series
RINO Amsterdam
11-18
De gezondheidszorg kent een groeiend aantal eigen ondernemingen. Het klimaat is daar met de komst van de Zorgverzekeringswet ook in de GGZ rijp voor.
€ 445
05 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
RINO Amsterdam
10
De workshop biedt nieuwe invalshoeken die relevant zijn voor zowel de eigen praktijk als het werk binnen instellingen.
€ 245
08 Nov
Nov
00:00

De Levensboom Delft

Physical course - series
Praktijk Hoenselaar
18-24
Deze training biedt jou inzicht in je eigen reacties en meer mogelijkheden voor jou als professional.
€ 525
08 Nov
Nov
09:30

RINO Amsterdam

Physical course - single
Amsterdam
6-15
Vaak zitten hulpverlener en patiënt op één lijn. Vaak ook ziet de hulpverlener precies wat er moet gebeuren, maar blijkt het lastig voor de patiënt om tot die gewenste gedragsverandering te komen. In de verslavingszorg is al vele jaren ervaring opgedaan met motiverende gesprekvoering en deze behandelstijl blijkt ook op andere terreinen van de (G)GZ effectief te zijn, waaronder de generalistische basis GGZ en de basiszorg (POH GGZ).
€ 475
09 Nov
Nov
09:00

Medilex BV

Physical course - single
Hotel Theater Figi
0-5
Over rouw, kwetsbaarheid en de veerkracht van jongeren
Herken rouw bij jongeren en bied ze passende ondersteuning en hulp!
€ 395
Company Logo
10 Nov
Nov
10:00

Euregionaal Congresburo

Physical course - single
Online
0-7
De zesde editie van het jaarlijks congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en familie van zorgintensieve kinderen vindt dit jaar plaats in Eindhoven.
€ 270 - 295
map icon