Professions
Companies
count-province
83 Results
Vaktherapeut - danstherapie
21 Feb
Feb
09:30

SeeTrue Mindfulness

Physical course - single
Online
28-85.5
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. De opleiding is dan ook bedoeld voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk. Effectieve therapie of coaching vraagt erom dat jij je als authentiek mens kunt verbinden in het contact met cliënten. Ieder mens is uniek en zo ook iedere trainer, coach of therapeut. Deze ACT opleiding is vernieuwd, zowel in inhoud als methode, en biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het vlak van ACT te vergroten en je te ontwikkelen tot een authentieke ACT facilitator!
€ 890 - 1040
Company Logo
22 Feb
Feb
09:30

Stichting ReAttach Academy

Physical course - series
ReAttach Academy, Berg en Terblijt
12-102
ReAttach is een orthopedagogische interventie gericht op het activeren van optimale ontwikkeling. De interventie wordt systemisch toegepast. Tijdens deze opleiding maak je kennis met de theoretische achtergrond en de praktische vaardigheden die nodig zijn om de ReAttach interventie te kunnen toepassen.
€ 1495
Company Logo
26 Feb
Feb
09:30

EstaSI Trainingen

Physical course - series
EstaSI
33-53
Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.
€ 1395
Company Logo
27 Feb
Feb
10:00

Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Physical course - single
Expertisecentrum Omgaan met Verlies
11-18
2-daagse training. Training over het werken met 'poppetjestaal' bij verlies en rouw.
Onze training Verlies in beeld is een systemische methodiek waarbij we met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt gaan verbeelden. In rouwbegeleiding en –therapie is het toepasbaar bij kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.
€ 695
Company Logo
Course banner
28 Feb
Feb
09:00
€ 945

Medilex BV

Physical course - single
La Vie meeting center utrecht
12-15
Tweedaagse cursus
Emoties hebben een belangrijke functie: ze zijn in de basis onze raadgever, ze signaleren en vertellen wat belangrijk voor ons is en hoe te handelen in verschillende situaties. Maar wat als een kind een hoge gevoeligheid voor emoties heeft, snel van streek is of extreem boos kan worden?
Course banner
€ 945
Company Logo
28 Feb
Feb
10:30

Forta Opleidingen

Physical course - series
Leonardo Hotel Breda City Center
25-42
Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.
€ 950
Company Logo
Course banner
29 Feb
Feb
09:00
€ 2595 - 2895

Forta Opleidingen

Physical course - series
Online
30-170
Cognitieve gedragstherapie is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken in de huidige praktijk van de psycholoog. Om je kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de basisopleiding cognitieve gedragstherapie. Deze basisopleiding van 100 uur is geaccrediteerd door de Vereniging van Cognitieve Gedragstherapie en voldoet ook als onderdeel van de opleidingsroute tot Cognitief Gedragstherapeut.
Course banner
€ 2595 - 2895
Company Logo
Course banner
29 Feb
Feb
10:00
€ 275

Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Physical course - single
Pullman Cocagne Eindhoven
Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie voor anderen. Behandeling voor narcisme is vaak moeilijk omdat mensen met deze persoonlijkheidsstoornis vaak geen hulp zoeken omdat ze hun problemen niet inzien of ontkennen. Als ze wel hulp zoeken, kan de behandeling gericht zijn op het versterken van de empathie van de patiënt, het aanpakken van onderliggende problemen en het verminderen van het gevoel van superioriteit. Het is belangrijk om te vermelden dat behandeling voor narcisme langdurig en uitdagend kan zijn. Het is vaak een proces van trial-and-error om de beste aanpak te vinden voor elke individuele patiënt.
Course banner
€ 275
Company Logo
01 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
Zoals: depressie, psychose, delier en persoonlijkheidsstoornissen
Als professional krijg je steeds vaker te maken met complexe, psychiatrische aandoeningen bij ouderen. In deze interactieve cursus maak je kennis met de basisbegrippen uit de psychiatrie (DSM-5) en de meest voorkomende aandoeningen. Je oefent met praktijkgerichte voorbeelden, filmmateriaal en eigen ervaringen.
€ 785
Company Logo
01 Mar
Mar
09:30

RINO Zuid

Physical course - series
Eindhoven
0-75
Word cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) conform de richtlijnen en eisen van de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Deze post-HBO module bestaat uit een basisdeel, 24 uur (theoretisch en praktisch) en een verdiepingsdeel, ook 24 uur. Je leert in deze module over de begeleiding van diverse angststoornissen, stemmingstoornissen en impulscontrole problematiek. Er wordt stapsgewijs gewerkt met plenaire theoretische inleidingen, besprekingen van praktijksituaties, rollenspelen en huiswerkopdrachten.
€ 1950
Company Logo
01 Mar
Mar
10:00

Psychodidact

Physical course - single
Psychodidact
30-60
Tijdens deze vijfdaagse training staan we stil bij de oorsprong van ACT, doorlopen we de zes zuilen die deel uitmaken van de methode én brengen we de ACT hexaflex en het ACT kwadrant samen in een matrix. Zo ontstaat een helder werkmodel. Om dit model in de spieren te krijgen gaan we aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen. Het motto is: eerst zelf ondergaan wat je later met jongeren, jongvolwassenen of volwassenen gaat doorlopen, zodat je niet alleen weet hoe het werkt voor cliënten, maar ook zelf ervaart wat het effect is.
€ 850
Company Logo
05 Mar
Mar
10:00

Trauma Company Nederland

Physical course - single
Dorpshuis Hart van Austerlitz
5-6
In deze Cursus krijg je een eerste praktische kennismaking met de polyvagaal-theorie, ook wel de wetenschap van veiligheid genoemd.
€ 325
Company Logo
07 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - single
Utrecht
0-52
Symbooldrama en Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB)
Mensen kunnen moeite hebben om ervaringen of emoties onder woorden te brengen, bijvoorbeeld als er sprake is van (preverbaal) trauma waaronder verwaarlozing en gehechtheidsproblemen, een taalbarrière of veel zelfkritiek. Werken met beelden en symbolen is dan effectief. In deze opleiding leer je hoe en wanneer je je symboliseringsprocessen op gang brengt en integreert in diagnostiek en behandeling.
€ 2735
Company Logo
07 Mar
Mar
09:30

RINO Groep Utrecht

Physical course - series
Utrecht
0-16
Met Imaginatie en Rescripting (IR) kun je cliënten helpen een traumatische herinnering om te vormen tot een neutraal beeld dat geen angst meer aanjaagt.
€ 485
Company Logo
Course banner
08 Mar
Mar
10:00
€ 645

Bamboe ACT

Physical course - series
Groningen
18-36
Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT. Voor POH-​GGZ, pijn­ver­pleegkundi­gen, docen­ten, soci­aal werk­ers, jon­geren­werk­ers, coaches en HRM-​adviseurs hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en prak­tisch aan de slag kan gaan met het geleerde.
Course banner
€ 645
map icon