Schematherapie basisopleiding

Schematherapiebasisopleidingtherapie

Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn en om op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.

12 apr. 2024
950 - 1050
25-42 Points
Webinar
Physical course - series

Prices

Variable € 950 - 1050
Includes : koffie/thee en digitale reader
Excludes : boeken en maaltijden

Date and Location

12 apr. 2024
09:30
14 jun. 2024
16:45
Stationsplein 161, 5211BP, 's Hertogenbosch
13 mei 2024
09:30
24 jun. 2024
16:45
Gepekte Brug, 2312, Leiden
15 mei 2024
10:30
10 jul. 2024
17:15
Catharijnesingel 48, 3511GC, Utrecht
13 jun. 2024
10:30
21 nov. 2024
17:15
Meent 110, 3011JS, Rotterdam
04 jul. 2024
10:30
15 aug. 2024
17:15
3011AM, Rotterdam
06 sep. 2024
10:30
18 okt. 2024
17:15
Stationsplein 161, 5211BP, 's Hertogenbosch
12 sep. 2024
10:30
28 nov. 2024
17:15
P.C. Hoofstraat 76, 1012CM, Amsterdam
27 sep. 2024
10:30
08 nov. 2024
17:15
Van Lithstraat, 7415, Deventer
16 okt. 2024
10:30
27 nov. 2024
17:15
Stadhuisplein 1, 5611EM, Eindhoven
06 nov. 2024
09:30
18 dec. 2024
16:45
P.C. Hoofstraat 76, 1012CM, Amsterdam
13 nov. 2024
09:30
08 jan. 2025
16:45
Vredenburg 140-142, 3511JD, Utrecht
06 dec. 2024
10:00
07 feb. 2026
17:15
Vredenburg 140-142, 3511JD, Utrecht

Professions

Cognitief gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gedragstherapeut
25 Points
VGCt
Gezondheidszorgpsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch neuropsycholoog
25 Points
FGzPt
Gezondheidszorgpsycholoog - Klinisch psycholoog
25 Points
FGzPt

Goals

Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

Heeft de cursist inzicht in de leertheorie, schematheorie en het schematherapeutisch model
Kan de cursist gebruik maken van observaties, meetinstrumenten en de anamnese om schema’s en modi te inventariseren
Kan de cursist schema’s en modi herkennen en analyseren (functie- en betekenisanalyses)
Kan de cursist een casusconceptualisatie en modusmodel opstellen
Kan de cursist inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is
Kan de cursist psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s/modi van de cliënt
Kan de cursist een schematherapeutisch behandelplan opstellen, evalueren en bijstellen
Weet de cursist hoe een schematherapeutische behandeling af te ronden, met aandacht voor terugvalpreventie
Heeft de cursist kennis van de verschillende basisbehoeften en kan de therapeutische relatie (limited reparenting) hierop afstemmen
Kan de cursist de therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s)
Kan de cursist experiëntiële technieken toepassen binnen schematherapie; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modusdialoog, etc.
Kan de cursist cognitieve technieken toepassen binnen schematherapie; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen etc.
Kan de cursist gedragsmatige technieken toepassen binnen schematherapie; gedragsexperimenten, rollenspel, huiswerk, etc.
Kan de cursist eigen schema’s en modi herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie
Description

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen, gebruik makend van zowel de therapeutische relatie als cognitief gedragstherapeutische en experiëntiële technieken. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties en op die manier verandering te bewerkstelligen in gedrag, gevoelens en gedachten.


Inhoud

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De opleiding is erop gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Bovendien is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.


Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Observatie en inzet van meetinstrumenten
  • Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
  • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
  • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
  • Opstellen van een behandelplan in schema/moditermen
  • Opzet van de schematherapeutische behandeling
  • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
  • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie


Forta Opleidingen

info@fortaopleidingen.nl
25, Kruisplein, F, Rotterdam, 3014DB