This course is expired

Zorg voor migranten in de huisartsenpraktijk

dokterassistetenachtergrondgeschiedenis

Huisartsenzorg leveren aan mensen met een niet Nederlandse achtergrond kan lastig zijn. O.a. taalbarrière, cultuurverschillen, de medische en niet medische voorgeschiedenis, de sociale situatie en de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem spelen hierbij een rol. Aan de hand van kennisoverdracht, casuïstiek en een quiz gaan we de assistenten handvaten geven om deze zorg minder lastig, maar juist boeiender en uitdagender te maken.

120
In Request
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 120

Professions

Doktersassistent
Accreditation in request
CADD
Triagist
Accreditation in request
CADD
Description

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:


Waar komen migranten vandaan en wat is hun achtergrond?

Welke procedures hebben vluchtelingen al doorlopen voordat ze in de reguliere huisartsenpraktijk worden ingeschreven

Tropische ziektebeelden

Cultuurverschillen, laaggeletterdheid, gezondheidseducatie

Communicatie: het gebruik van tolkdiensten

ELANN

ELANN is de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Groningen. De doelstelling van ELANN is het bevorderen van samenhang, kwaliteit en continuïteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. ELANN biedt ondersteuning en advies aan huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en psychologen (GGZ). Daarnaast ondersteunt ELANN een aantal specifieke projecten en bieden we facilitaire ondersteuning en nascholing.
info@elann.nl
0503666444
806, Paterswoldseweg, Groningen, 9728BM