Professions
Companies
count-province
283 Results
Triagist

Populair

course image
€ 749 29-06-2023

Training Positieve Gezondheid & gesprekken voeren

course image
€ 225 Online 24-10-2023

Gesprekstechnieken bij beeldbellen

course image
€ 320 Houten 27-09-2023

Stagebegeleiding met intervisiebijeenkomst

course image
€ 495 Holiday Inn Eindhoven 24-11-2023

Minder roddel, meer werkplezier

Suggesties

course image
€ 999 Utrecht 04-10-2023

Lean coach

Beroepsverenigingen

course image
€ 325 Regio Utrecht 31-05-2023

Leiderschap bij veranderingen

course image
€ 150 Online 03-10-2023

De hormonale rollercoaster

course image
€ 325 Regio Utrecht 07-06-2023

Wet- en regelgeving in de huisartsenzorg

course image
€ 325 Regio Utrecht 28-06-2023

Verduurzaming in de praktijk

RIVM

course image
Free

On demand: Vaccinaties tijdens de zwangerschap

Uitgelicht

course image
€ 325 09-06-2023

Masterclasses dermatologie

course image
€ 110 13-06-2023

Privacy/beroepsgeheim en actuele juridische zaken voor de huisartsenpraktijk

course image
€ 255 Leerpunt KOEL 31-05-2023

Engels in de medische wereld

course image
€ 395 Holiday Inn Eindhoven 17-11-2023

Voor jezelf opkomen

E-Learning

course image
€ 35

Handhygiëne

course image
Free

Antibiotica-allergie

course image
€ 35

Beroerte

Webinar

course image
Free

On demand: Vaccinaties tijdens de zwangerschap

Congres

course image
€ 149.9 Jaarbeurs 13-06-2023

Het ACP Congres

30 May
May
09:00

Stichting Dies Nox

Physical course - single
Wijkgebouw de Gong
8
De module medisch Engels bevat meer dan alleen woorden. Zeer uitgebreid wordt ingegaan op meerdere (contextuele) zaken. Het doel van deze training is om de juiste (communicatie)tools te bieden om zo kernachtig als mogelijk de juiste triagecriteria toe te passen en de gesprekstijden te verkorten.
On request
Company Logo
Course banner
30 May
May
19:00
€ 137.5

Leerpunt KOEL

Physical course - single
BCN Rotterdam
3
Wat kun je zien?
Het oog: een cruciaal lichaamsdeel voor ons functioneren, maar ook een tamelijk kwetsbaar ding. Geen wonder dat de praktijk regelmatig gebeld wordt door patiënten met klachten aan het oog.
Course banner
€ 137.5
Company Logo
Course banner
30 May
May
20:00
€ 49

Carend

Webinar
Online
2
De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aan een aandoening relevant voor palliatieve zorg bezocht de SEH in de laatste maand voor overlijden. In 2020 was dit aantal toegenomen tot één op de drie. De meest voorkomende diagnoses bij deze patiënten zijn hartfalen, COPD, longkanker, CVA en pneumonie. Een palliatieve benadering van deze patiënten in de acute zorg keten heeft meerwaarde voor zowel de patiënten, hun naasten en het zorgpersoneel zelf. Dit webinar zal gaan over palliatieve mogelijkheden binnen de acute zorgketen en is interessant voor artsen (medisch specialisten, huisartsen), verpleegkundigen en verzorgenden, maar eigenlijk voor de gehele zorgketen. Sprekers zijn Doutsje Idzenga, SEH-arts KNMG en Ellen Kaag, Physician Assistant. Beiden zijn werkzaam op de SEH van het St Jansdal Harderwijk. Doutsje Idzenga is ook voorzitter van de werkgroep palliatieve zorg van NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.
Course banner
€ 49
Company Logo
Course banner
31 May
May
09:00
€ 795 - 995

Academie voor Motivatie & Gedragsverandering

Physical course - series
Drachten
3-31
Benieuwd hoe u meer resultaten boekt bij het motiveren van uw patiënten? Tijdens deze training leert u hoe u patiënten kunt gidsen naar verandering. De onderliggende methodiek van deze training is Motivational Interviewing. Deze effectieve en wetenschappelijk onderbouwde methode is relatief eenvoudig aan te leren is door de zorgprofessional. Door de intrinsieke motivatie van de patiënt te vergroten worden zeer goede resultaten geboekt. Zo...
Course banner
€ 795 - 995
Company Logo
Course banner
31 May
May
13:30
€ 325

Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagement Academie

Physical course - single
Regio Utrecht
3
De huisartsenzorg is continue onderhevig aan veranderingen. Theoretisch lijkt dit vaak eenvoudig echter als het erop aankomt en we de verandering in de praktijk moeten brengen stuiten we vaak op weerstand. Hoe pak jij je rol als veranderaar op? Hoe motiveer je jezelf en anderen om veranderingen te omarmen, in plaats van ze te dwarsbomen? En in het verlengde hiervan: hoe bereik je soepel en gestroomlijnd het gewenste resultaat? In deze praktijkgerichte training leer je daarom bruggen te bouwen, tegenwind te overwinnen en een verandertraject met lef en liefde aan te pakken.
Course banner
€ 325