ECG maken en lezen

ecghet hartelektrische activiteit

Na deze cursus kun je een ECG maken en daarmee de elektrische activiteit van het hart registreren. Ook leer je de anatomie van hart, de bloedsomloop en de hartcyclus goed kennen, waardoor je ook de ECG goed leert lezen.

27.5
1 Points
Online
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 27.5

Professions

Apothekersassistent
1 Points
KABIZ
Contactlens specialist
1 Points
KABIZ
Doktersassistent
1 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
1 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
1 Points
KABIZ
Description

Met een ECG kan de elektrische activiteit van het hart van de patiënt geregistreerd worden. Afwijkingen in het ECG kunnen wijzen op afwijkingen van de hartspier, het prikkel-geleidingssysteem en de bloedvoorziening van het hart. Om een ECG te kunnen maken en lezen, is het belangrijk dat jr op de hoogte bent van de functie van het hart en de daarbij horende anatomie en fysiologie.  Het theoriegedeelte is opgebouwd uit de onderdelen vorming en lezen. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn onder andere anatomie van het hart, bloedsomloop, hartcyclus, ECG registratie, standaard ECG, aanbrengen van elektrodes, een goed ECG, storingen in het ECG, ECG lezen, ritmestoornissen, pluis, niet-pluis en frequentie berekenen. Naast het theoriegedeelte bevat de training ook een pré- en een posttoets.

Doktersacademie Friesland

info@doktersacademie.nl
704786
70, K.R. Poststraat, Heerenveen, 8441ER