This course is expired

Stoppen met roken: farmacotherapie

stoppen met rokenFarmacotherapiefarmacologische hulpmiddelenprofessionele hulpnicotinevervangers

Stoppen met roken is belangrijk. Maar het is ook heel erg moeilijk. Professionele hulp is altijd nuttig en meestal nodig. Wil jij leren welke farmaceutische hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn? En wat jouw rol als professional is in het stopproces? Doe dan deze geaccrediteerde module Stoppen met Roken: Farmacotherapie van een 1/2 dag.

230
3 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 230

Professions

Apothekersassistent
3 Points
KABIZ
Arts beleid en advies KNMG
3 Points
ABSG
Arts indicatie en advies KNMG
3 Points
ABSG
Arts infectiebestrijding KNMG
3 Points
ABSG
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde KNMG
3 Points
ABSG

Skills

Medische handelen 80 %
Communicatie 20 %

Speakers

Simone Königs

Momentum Training & Coaching

Goals

Na afloop van deze korte module:

Maak je kennis met verschillende hulpmiddelen die rokers kunnen helpen met stoppen.
Ken je de contra-indicaties van hulpmiddelen.
Kun je rokers begeleiden bij het stoppen met roken door middel van hulpmiddelen.
Description

In plenaire sessies en actieve werkvormen doe je kennis en vaardigheden op om patiënten individueel te begeleiden. Dit is gebaseerd op het Momentum stoppen met roken stappenplan. Het uitgangspunt hierbij is de herziene ‘Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning’.


Je maakt kennis met verschillende nicotinevervangers en farmacologische hulpmiddelen. Je koppelt deze kennis direct aan je ervaring in de praktijk.

Tijdens deze actieve ochtend krijg je de kans om de leerstof praktisch toe te passen. Er is voldoende tijd om vragen uit je eigen praktijk onder de loep te nemen. Daardoor wordt je leerervaring verder verhoogd.

NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) levert als non-profit organisatie een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland.
info@nspoh.nl
0308100500
11, Churchilllaan, Utrecht, 3527GV