This course is expired

Antimicrobiële therapie, indicaties en eigenschappen

AntibioticaHet Farmacotherapeutisch Kompasapotheekcursus

Tijdens deze cursus worden de meest gangbare antibiotica met hun kenmerken en aandachtspunten besproken en aan de hand van praktische patiëntcasussen wordt het antibioticabeleid bij verschillende infecties en pathogenen behandeld.

211.75
3 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 211.75

Professions

Apothekersassistent
3 Points
KABIZ
Contactlens specialist
3 Points
KABIZ
Doktersassistent
3 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
3 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
3 Points
KABIZ

Program

Description

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Toch zijn antibiotica nog altijd hard nodig voor de bestrijding van infecties. Er zijn vele soorten bacteriële infecties, met allemaal hun eigen verwekkers waardoor de behandeling complex kan zijn.

De inzet van antibiotica hangt van meerdere factoren af. Bijvoorbeeld de ernst van de aandoening of het risico op een slechte uitkomst als je niet behandelt. Inzetten als het moet, vermijden als het kan? Denk aan het uitgestelde antibioticarecept bij urineweginfecties en bovenste luchtweginfecties.

Er is ook discussie of het afmaken van een kuur wel altijd nodig is. Mag je eerder stoppen als je je beter voelt?


INHOUD

Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:

  • de belangrijkste infecties en de bijbehorende microbiologische achtergronden
  • de belangrijkste klassen van antibiotica en hun werkingsspectra
  • bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van antibiotica
  • de rationale achter de keuze voor een antibioticum bij de verschillende infecties
  • de juiste dosering en gebruiksduur van een antibioticumkuur
  • de profylactische toepassing van antibiotica


Medifarm BV

Medifarm B.V. is een medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau dat zich al bijna 30 jaar toelegt op de ontwikkeling en uitvoer van geaccrediteerde medisch inhoudelijke nascholingen en activiteiten. Met name apothekers volgen Medifarmcursussen waarin ze nageschoold worden over alle veel voorkomende ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Daarnaast komen ook ziektebeelden aan de orde die de specialist behandelt en waarvan apothekers regelmatig recepten krijgen voor te leveren geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.
info@medifarm.nl
0161437337
10, Klaverveld, Bavel, 4854KW