This course is expired

Verantwoord demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

demedicaliserenkwetsbare ouderen

Tijdens deze cursus gaan we interessante voorbeelden bespreken van verantwoord demedicaliseren, waarbij we niet alleen de medicamenteuze behandeling optimaliseren maar vooral de kwaliteit van leven en welzijn van de patiënt onder de loep nemen. Minderen of stoppen van geneesmiddelen is een gezamenlijke beslissing van de behandelend arts, de apotheker en de patiënt.

211.75
3 Points
Nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 211.75

Professions

Apothekersassistent
3 Points
KABIZ
Contactlens specialist
3 Points
KABIZ
Doktersassistent
3 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
3 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
3 Points
KABIZ

Program

Description

In het leven van een patiënt kan er een moment komen dat het nut van de gebruikte medicatie niet meer opweegt tegen de lasten, risico’s of nadelen. In dit kader is er de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het minderen of stoppen van medicatie, in de literatuur ook bekend met de term demedicaliseren of ‘deprescribing’.

De uitkomst en de effecten van minderen of stoppen van een geneesmiddel zijn omgeven met onzekerheid. Dit vraagt om een zeer zorgvuldige en verantwoorde uitvoering van de medicatiebeoordeling om die geneesmiddelen op te sporen waarvan de balans – vooral bij ouderen – tussen nut, effectiviteit en veiligheid negatief is geworden.


INHOUD

Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:

  • het demedicaliseren (minderen en stoppen van medicatie) bij ouderen met polyfarmacie;
  • het toepassen van demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen;
  • demedicaliseren bij patiënten in de terminale levensfase;
  • het verantwoord toepassen van de vigerende richtlijnen en modules bij medicatiebeoordeling;
  • stilstaan bij STOP-NL: criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten (>70 jaar),
  • versie 2020;
  • belemmerende en bevorderende factoren voor de patiënten, artsen en mantelzorgers.


Medifarm BV

Medifarm B.V. is een medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau dat zich al bijna 30 jaar toelegt op de ontwikkeling en uitvoer van geaccrediteerde medisch inhoudelijke nascholingen en activiteiten. Met name apothekers volgen Medifarmcursussen waarin ze nageschoold worden over alle veel voorkomende ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Daarnaast komen ook ziektebeelden aan de orde die de specialist behandelt en waarvan apothekers regelmatig recepten krijgen voor te leveren geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.
info@medifarm.nl
0161437337
10, Klaverveld, Bavel, 4854KW