This course is expired

Training Triage & Communicatie in de huisartsenpraktijk

triagecommunicatieTraining Triage

Deze training is bedoeld voor assistentes die hun triage- en communicatievaardigheden willen opfrissen of verder willen ontwikkelen.

On request
9 Points
Reguliere nascholing
Physical course - series

Prices

On request

Professions

Apothekersassistent
9 Points
KABIZ
Contactlens specialist
9 Points
KABIZ
Doktersassistent
9 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
9 Points
KABIZ
Laborant Klinische NeuroFysiologie
9 Points
KABIZ
Description

Kennis en vaardigheden m.b.t. effectieve medische triage & communicatie staan centraal. Het analyseren van gesprekken, vaststellen wat goed gaat (TOP) en wat beter kan (TIP). Kortom elkaar constructief feedback geven, maken het interactief en zeer dynamisch. Je leert de nieuwe NHG-triagewijzer 2020 (met aandacht voor de medische achtergronden) en de Triage & Communicatielijst (TCL) in de praktijk toe te passen. Patiëntveiligheid, overleg met de huisarts, complexe communicatie en proactief agendabeheer, dit alles komt daarbij aan bod. Jouw leerdoelen bepaal je zelf en ontdek je gaandeweg. Hierbij gebruiken we een methodiek die je helpt gericht aan verbetering te werken.


We adviseren na de training het geleerde binnen de praktijk te borgen middels coaching door een huisarts of een door ons opgeleide jobcoach. Bespreek dit van tevoren binnen de praktijk. Goede afspraken maken helpt hierbij én stimuleert je leerproces.


Cohesie Cure & Care BV

a.schers@cohesie.org
20, Professor Gelissensingel, VENLO, 5912JX