This course is expired

Basistraining Starten met Stoppen

BasistrainingStarten met Stoppenhuisartsenpraktijkrokenstoppen met rokenstoppen-met-roken

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden.

330
6 Points
Reguliere nascholing
Physical course - single

Prices

Regular € 330
Discounts
€ 275
Members Only

Professions

Apothekersassistent
6 Points
KABIZ
Arts voor verstandelijk gehandicapten
6 Points
ABC1
Contactlens specialist
6 Points
KABIZ
Doktersassistent
6 Points
KABIZ
Farmaceutisch Consulent
6 Points
KABIZ

Goals

de achtergronden van tabaksverslaving
gedragsverandering
aspecten van motivatie en motiveren
technieken van motiverende gespreksvoering
implementatie en praktijkorganisatie: welke keuzes moeten worden gemaakt?
Description

In de huisartsenpraktijk kan belangrijke gezondheidswinst worden behaald door rokers aan te sporen te stoppen met roken. Deze cursus geeft richtlijnen om hen op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden. De cursus bestaat uit twee dagdelen en is gericht op huisartsen en praktijkondersteuners/-verpleegkundigen/-assistenten, apart of gezamenlijk. De training wordt voorafgegaan door een e-learning van 1 uur. Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp.


Een combinatie van gedragsmatige en farmacologische ondersteuning levert een grotere succeskans. Deze ondersteuning wordt verleend door de huisarts en de poh/pvk/da, binnen een daarop toegesneden efficiënte praktijkorganisatie. Zij maken daartoe gebruik van technieken uit de Motiverende Gespreksvoering. Het NHG en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) hebben samen met STIVORO een cursus ontwikkeld met daarin aandacht voor de verslavende werking van nicotine, motiverende gesprekstechnieken en een efficiënte praktijkorganisatie. Met de juiste aandacht en afstemming krijgt u meer rokers over de drempel naar een gezonder leven.

ELANN (Eerste Lijns Advies Noord-Nederland)

info@elann.nl
191, Damsterdiep, -E, Groningen, 9713EC