This course is expired

Kennis- en ervaringscongres 18 november 2021

Samenwerken met hart voor de zorg
congresprofessionaliseringtandprotheticigeschillen

Wij willen 4 jaar kennis en ervaring - rondom het afhandelen van klachten en geschillen in de Zorg - laten leiden tot normatieve professionalisering binnen de Zorg. We gaan de komende periode iedereen (alle betrokken partijen en professionals) met een groot ‘kwaliteitshart voor de zorg’ aanspreken en roepen op tot het duurzaam halen en brengen van kennis en kunde naar en voor elkaar. Met als resultante een brede dialoog over samenwerken met hart voor de zorg! Ons gezamenlijk hoogtepunt is hét hybride kennis- en ervaringscongres met een groot aantal stevige kwartiermarkers op 18 november 2021.

Free
Points
Online
Congres
Physical course - single

Prices

Free

Professions

Tandprotheticus
Date on request
KRTP

Program

Description

Laten we van elkaar leren

Jiske Prinsen is directeur-bestuurder van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge), de organisatie die geschilleninstanties faciliteert voor de openbare apotheken en huisartsenzorg. Voor de huisartsenzorg, alsook voor mondhygiënisten, faciliteert skge ook klachtenfunctionarissen. Jacqueline Berkelaar is directeur van De Geschillencommissie in Den Haag, waarbij zestien zorggerelateerde geschillencommissies worden gefaciliteerd. Beiden zijn fervente pleitbezorgers voor meer samenwerking en kennisdeling, altijd met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Brief aan Minister voor Medische Zorg

7 juli 2021

Geachte mevrouw Van Ark,

De Geschillencommissie, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge) en Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) hebben met veel interesse en aandacht kennisgenomen van de evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op voorhand willen wij onze waardering uitspreken aan ZonMW en het door Nivel uitgevoerde evaluatieonderzoek. Een belangrijk onderzoek om de veiligheid en kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen en de positie van cliënten in de zorg te verstevigen. Laagdrempelige en effectieve afhandeling van klachten en geschillen over de verleende zorg, draagt daaraan bij. Dat is waar De Geschillencommissie, skge en SGIM samen voor intekenen.

Programma & meer...

Ons kennis- en ervaringscongres waar we samen in gesprek gaan in de hedendaagse congres-setting. Hybride in optima forma!

Fysieke ontmoetingen met een beperkt aantal deelnemers - 150 mensen - waar het wenselijk is en meerwaarde biedt. Online waar we iedere betrokken partij en zorgprofessional in Nederland (géén limiet in aantal) de mogelijkheid bieden om deel te nemen op afstand. Voor iedere deelnemer GRATIS!

Live interactie vanuit de deelnemers die fysiek aanwezig zijn met de gasten op het VR-podium en dat live - zichtbaar en interactief - te koppelen met alle online deelnemers. Chats, Q&A-sessies en vlogs… we gaan u verrassen. Dat alles met maar één doel: dialoog!

Onze Kwartiermakers

Van onschatbare waarde! In het zorglandschap zijn er vanuit de Wkkgz basis ondertussen ruim veertig geschillencommissies actief. De verschillen daartussen zijn groot. De gezamenlijke dialoog tussen alle betrokken partijen en professionals bereiken we alleen met de juiste en ‘stevige’ kwartiermakers. Mensen die vanuit hun hart samen met een professionele blik op de kwaliteit in de zorg, inhoud geven aan de gewenste inhoudelijke en duurzame dialoog. In aanloop naar, op de dag van het kennis- en ervaringscongres zelf aan de hand van een onderscheidend programma, en ook daarna!

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

info@ont.nl
1312, Postbus, Hoofddorp, 2130EK