Professions
Companies
count-province
7 Results
Tandprotheticus
03 Sep
Sep
09:00

Maxwise Trainingen

Physical course - single
Maxwise V.O.F.
38
Persoonlijk leiderschap; regie & persoonlijke ontwikkeling. Verhoog de kwaliteit van jouw leven!
Maxellence is de training waarmee je het maximale haalt uit jouw persoonlijk en zakelijk leven. We noemen dit persoonlijk leiderschap.
€ 3750
Company Logo
19 Sep
Sep
09:00

Maxwise Trainingen

Physical course - single
Maxwise V.O.F.
9
In deze krachtige communicatietraining leer je jouw unieke manier van communiceren kennen en die van een ander. Je leert hierop inspelen zodat communiceren, motiveren en instrueren makkelijker gaat.
€ 650
Company Logo
17 Dec
Dec
09:00

Maxwise Trainingen

Physical course - single
Maxwise V.O.F.
7.5
hét vervolg op Soundwise I, de krachtige DISC communicatietraining
Bewust communiceren is belangrijk voor het overbrengen van je boodschap. Het is bepalend voor je succes, het opbouwen en onderhouden van je relaties. Soundwise I heeft je geleerd over wat communicatiestijlen zijn en wat de verschillende stijlen nodig hebben om optimaal te kunnen communiceren. Toch blijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn. Het vraagt bewuste oefening in de praktijk. Soundwise II speelt hierop in. Het is een verdiepingstraining die je nog meer kennis geeft over de communicatiestijlen. Het geeft je ook inzicht wat bepaalde manieren van communicatie kan doen met je zelfbeeld. Hoe je om moet gaan met momenten als je zelfbeeld negatiever wordt. Het leert je om makkelijker in je kracht te blijven staan. Tegelijkertijd is het ook toepasbaar in uw persoonlijke leven. Een verrijkende dag om je expert te maken in DISC stijlen.
€ 450
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
2.5-3
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van toepassing. Voor veel zorgaanbieders is het thans verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG zorgt ervoor dat uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de AVG: bescherming van de privacy van betrokkenen. De wetgever schrijft voor dat een FG over basiskennis moet beschikken, maar schrijft niet voor hoe die wordt verkregen. Deze e-learning voorziet in die basiskennis. Feitelijk dient elke zorgorganisatie over basiskennis op het gebied van privacybescherming te beschikken.
€ 195
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
2-3
Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien. In deze e-learning wordt op een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel. In deze module starten wij met de uitleg over de uitgangspunten van ons stelsel. Daarna gaan wij in op de relevante stakeholders en hun rol. Vervolgens komt het juridisch kader aan bod, zoals vastgelegd in algemene wetten en stelselwetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet Publieke Gezondheid.
€ 196
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
2-3
In deze e-learning wordt diep ingegaan op de inrichting van het zorglandschap, waarbij het verzekerd pakket en de financiering hiervan aan bod komen. Hoe en door wie wordt bepaald welke zorg in Nederland wordt geleverd en vergoed? En hoe wordt dat gefinancierd?
€ 195
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
40-60
Het recht in de zorg is veelomvattend en dynamisch. De regelgeving is bovendien complex en de financieringsstromen zijn ondoorzichtig. Voor iedereen die zich beleidsmatig of als adviseur bezighoudt met de zorgsector is het van belang om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan. In deze e-learning bieden wij dit totaaloverzicht.
€ 2495
Company Logo
map icon