Professions
Companies
count-province
12 Results
Tandprotheticus
12 Oct
Oct
09:00

Maxwise Trainingen

Physical course - single
Maxwise V.O.F.
9
In deze krachtige communicatietraining leer je jouw unieke manier van communiceren kennen en die van een ander. Je leert hierop inspelen zodat communiceren, motiveren en instrueren makkelijker gaat.
€ 595
Company Logo
13 Oct
Oct
09:00

Academie voor Mondprothetiek

Physical course - single
veenendaal
7
Doel: Kennis en vaardigheid in het scannen van een model voor de immediaat prothese; Kennis en vaardigheid in het design van een immediaat prothese; Kennis en vaardigheid in het 3D-printen van tanden en basis van een immediaat prothese; Kennis en vaardigheid in het post-processing proces van een immediaat prothese; Inzicht in de verschillen tussen conventioneel en digitale workflow immediaat prothese.
€ 350
Company Logo
24 Oct
Oct
09:00

Maxwise Trainingen

Physical course - single
Maxwise V.O.F.
38
Persoonlijk leiderschap; regie & persoonlijke ontwikkeling. Verhoog de kwaliteit van jouw leven!
Maxellence is de training waarmee je het maximale haalt uit jouw persoonlijk en zakelijk leven. We noemen dit persoonlijk leiderschap.
€ 3650
Company Logo
27 Oct
Oct
09:00

Academie voor Mondprothetiek

Physical course - single
veenendaal
7
Doel: Kennis en vaardigheid in het scannen van een partiële / enkele prothese; Kennis en vaardigheid in het design van een partiële / enkele prothese; Kennis en vaardigheid in het 3D-printen van een basis van een partiële / enkele prothese; Kennis en vaardigheid in het post-processing proces van een partiële / enkele prothese met gefreesde multi-layer tanden; Inzicht in de verschillen tussen conventioneel en digitale workflow partiële / enkele prothese.
€ 350
Company Logo
31 Oct
Oct
09:00

Maxwise Trainingen

Physical course - single
Maxwise V.O.F.
7.5
hét vervolg op Soundwise I, de krachtige DISC communicatietraining
Bewust communiceren is belangrijk voor het overbrengen van je boodschap. Het is bepalend voor je succes, het opbouwen en onderhouden van je relaties. Soundwise I heeft je geleerd over wat communicatiestijlen zijn en wat de verschillende stijlen nodig hebben om optimaal te kunnen communiceren. Toch blijkt dit niet vanzelfsprekend te zijn. Het vraagt bewuste oefening in de praktijk. Soundwise II speelt hierop in. Het is een verdiepingstraining die je nog meer kennis geeft over de communicatiestijlen. Het geeft je ook inzicht wat bepaalde manieren van communicatie kan doen met je zelfbeeld. Hoe je om moet gaan met momenten als je zelfbeeld negatiever wordt. Het leert je om makkelijker in je kracht te blijven staan. Tegelijkertijd is het ook toepasbaar in uw persoonlijke leven. Een verrijkende dag om je expert te maken in DISC stijlen.
€ 395
Company Logo
03 Nov
Nov
09:00

Academie voor Mondprothetiek

Physical course - single
veenendaal
7
Doel: Kennis en vaardigheid in het scannen van een partiële / enkele prothese; Kennis en vaardigheid in het design van een partiële / enkele prothese; Kennis en vaardigheid in het 3D-printen van een basis van een partiële / enkele prothese; Kennis en vaardigheid in het post-processing proces van een partiële / enkele prothese met gefreesde multi-layer tanden; Inzicht in de verschillen tussen conventioneel en digitale workflow partiële / enkele prothese.
€ 350
Company Logo
10 Nov
Nov
09:00

Academie voor Mondprothetiek

Physical course - single
veenendaal
7
Doel: Kennis en vaardigheid in het scannen van een model; Kennis en vaardigheid van het ontwerpen van een frame.
€ 350
Company Logo
Course banner
11 Nov
Nov
09:00
€ 400

Roozeboom consulting

Webinar
Online
5-7
Roozeboom consulting heeft als onafhankelijk bureau een praktische ééndaagse cursus ontwikkeld op basis van de nieuwe richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken (2016).
Course banner
€ 400
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
2.5-3
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van toepassing. Voor veel zorgaanbieders is het thans verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG zorgt ervoor dat uitvoering wordt gegeven aan de bedoeling van de AVG: bescherming van de privacy van betrokkenen. De wetgever schrijft voor dat een FG over basiskennis moet beschikken, maar schrijft niet voor hoe die wordt verkregen. Deze e-learning voorziet in die basiskennis. Feitelijk dient elke zorgorganisatie over basiskennis op het gebied van privacybescherming te beschikken.
€ 195
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
2-3
Het stelsel van regelgeving in de zorg is complex en veelomvattend. Voor een goed begrip daarvan is het nodig om de achtergrond en de samenhang tussen de verschillende regels te doorzien. In deze e-learning wordt op een gestructureerde manier inzicht gegeven in ons zorgstelsel. In deze module starten wij met de uitleg over de uitgangspunten van ons stelsel. Daarna gaan wij in op de relevante stakeholders en hun rol. Vervolgens komt het juridisch kader aan bod, zoals vastgelegd in algemene wetten en stelselwetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Wet Publieke Gezondheid.
€ 196
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
2-3
In deze e-learning wordt diep ingegaan op de inrichting van het zorglandschap, waarbij het verzekerd pakket en de financiering hiervan aan bod komen. Hoe en door wie wordt bepaald welke zorg in Nederland wordt geleverd en vergoed? En hoe wordt dat gefinancierd?
€ 195
Company Logo

De Zorgacademy

E-learning
40-60
Het recht in de zorg is veelomvattend en dynamisch. De regelgeving is bovendien complex en de financieringsstromen zijn ondoorzichtig. Voor iedereen die zich beleidsmatig of als adviseur bezighoudt met de zorgsector is het van belang om een totaaloverzicht te hebben van de wet- en regelgeving in de zorgsector en de praktische toepassing daarvan. In deze e-learning bieden wij dit totaaloverzicht.
€ 2495
Company Logo
map icon