Ethiek in de paramedische praktijk

ethiekMedische Ethiekberoepsethiekparamedischeparamedischparamedici

Wat is ethiek en hoe herken je ethische vraagstukken in je eigen zorgpraktijk? Iedere professional in de zorg wordt bij tijd en wijle geconfronteerd met situaties waarin zij zich afvragen wat ‘het goede’ is om te doen. Mag ik een rolstoel aanvragen die de familie graag wil, maar wat ik zelf eigenlijk niet de beste rolstoel vind? Mag ik een onderzoek naar de cognitie doen, terwijl ik weet dat de patiënt daar zelf erg verdrietig van wordt? Moet ik binnen het voedseladvies ondanks de risico’s op verslikken ruimte laten voor af en toe vast voedsel, omdat dit voor deze patiënt zo belangrijk is? In deze e-learning leren paramedici ethische vraagstukken te herkennen en analyseren en bespreekbaar te maken in de eigen praktijk.

127
4 Points
E-learning
E-learning

Prices

Regular € 127

Professions

Diëtist
4 Points
NVD
Ergotherapeut
4 Points
EN
Huidtherapeut
4 Points
NVH
Logopedist
4 Points
NVLF
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er)
4 Points
NVBMR
Description

Deze cursus is opgebouwd uit zes onderdelen:


Deel 1: introductie en welkom

Deel 2: wat is ethiek?

Deel 3: wat is een dilemma?

Deel 4: morele vraag

Deel 5: waarden en normen

  • Deel 6: botsende waarden


Ergo Learning

info@ergolearning.nl
31614473565
30, Molenweide, Castricum, 1902CH